Dissabte 6 de maig

Dissabte 6 de maig

El nou paradigma del govern de la dada a la Unió Europea. Andrea Halmos, European Comission. Enric Staromiejski, European Comission

Ponència de cloenda: El govern de la dada i la professió arxivística. Jordi Serra, Consorci d’Educació de Barcelona.

El govern de la dada, una nova oportunitat per a l’arxivística. Francesc Giménez (moderador), president de l’AAC. Josée Kirps, presidenta del Consell Internacional d’Arxius (CIA/ICA). Joaquim Borràs, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Subdirector General d’Arxius i Gestió Documental. Santi Gallardo, director gerent del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (CAOC). Joan Boadas, ex-Cap del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona

Acte institucional de cloenda del 19è Congrés d’Arxivística i Gestió de Documents