Divendres 5 de maig

Divendres 5 de maig

Experiències de portals semàntics i Linked Open Data dels Arxius Nacionals de Finlàndia. Eero Hyvönen, Aalto University, Semantic Computing Research Group (SeCo).

Normativa d’Estònia (visió reguladora de l’Administració del govern de la dada – visió organitzativa). Kuldar Aas, Estonian Governement, Data Governance.

Sistemes d’informació sostenibles: Gestió eficaç de dades i documents (Showroom eCityclic). Maria Guardiola, consultora sènior en administrció electrònica / eCityclic. Eva Mejías, consultora sènior en gestió documental, arxiu i administració electrònica/AGTIC Consulting. Òscar Ruiz, director de desenvolupament de negoci / eCityclic.

Competències professionals de l’Arxivística davant del govern de la dada. Ariadna Morente (moderadora), Universitat Autònoma de Barcelona, ESAGED. Richard Arias, University of British Columbia. Darra Hofman, University of British Columbia. Joan Pérez, Universitat Autònoma de Barcelona, ESAGED. Moisés Rockembach, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Raw Data és un oxímoron. Geoffrey C. Bowker, University of Catalonia.

Ètica i AI. Anahí Casadesús (moderadora), Universitat Autònoma de Barcelona, ESAGED. Karina Gibert, universitat Politècnica de Catalunya, Centre d’Investigació Intelligent Data Science ¬ Artificial Intelligence. Amelia Jane Steinberg, University of British Columbia. Jim Suderman, University of British Columbia.

Interpares Trust AI: Construint ponts entre la IA i els arxius. Peter Sullivan, Univerity of British Columbia.

Sant Cugat Dades i eines per la gestió del parc edificat. Álvaro Sicilia, Universitat Ramon llull, Escola d’Arquitectura de la Salle

La vida secreta de les dades: El govern de la dada des del seu origen fins a la seva visualització a la Diputació de Barcelona. Oriol Rosselló: Diputació de Barcelona.

L’Índex de Maduresa Digital de les administracions locals, de la dada al coneixement. David Pastor – Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, Servei d’Innovació i Dades.

Datificació de fonts històriques: Eines al servei de l’exploració i l’explotació. Josep Lladós, Universitat Autònoma de Barcelona, Centre de Visió per Computador.

El Model del Govern de les Dades a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Àngels Vidal, Generalitat de Catalunya, Departament de Presidència, Direcció General d’Administració Digital.

Ontologia Records In Context (RIC): De la teoria a la pràctica. Modelització de sistemes i processos. Aplicació de RIC – Ontologia del Model de Gestió Documental del Govern Vasc. Iñaki Miguel, Gobierno de Esukadi, Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Model N: Modelització basat en semàntica RIC, Xarxa d’Arxius Comarcals i Arxiu Nacional de Catalunya. Conxi Petit, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Arxiu Nacional de Catalunya. Júlio Quílez, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.

Visualització de dades: Reptes, problemes i possibilitats. Mario Pérez, Universitat de Barcelona

Experiència del govern de la dada: El CIDO – Diputació de Barcelona. Sara Aguilar, Diputació de Barcelona

Disseny i gestió de les dades: Experiències d’implementació a l’Administració. La gestió transversal de les dades a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Mario Alguacil, Ajuntament de Sant Feliu, Àrea de Govern Obert i Serveis Generals. Dades, metadades i gestió de documents a l’Ajuntament de Girona. Lluís-Esteve Casellas, Ajuntament de Girona, Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions. Projecte del Consorci d’Educació de Barcelona de govern de la dada aplicada a la definició i avaluació de polítiques públiques. Jordi Serra, Consorci d’Educació de Barcelona.

Projectes de l’Associació de professionals de l’Arxivística en matèria de gestió de dades. Presentació de resultats de “Archives and Artificial Intelligence” de la residència Faberllull, Pilar Campos, vocal de difusió de l’AAC. Traducció de la norma ISO 21127 i instruments associats (interoperabilitat semàntica). Julio Quílez, vocal d’Innovació i Recerca de l’AAC.

La perspectiva arxivística i de gestió documental en l’avaluació de les dimensions de qualitat de les dades obertes. Sònia Torreblanca, vocal de capacitació i perfeccionament professional de l’AAC.

Congrés divendres

Sopar de gala