Sessions prèvies – Jornada Lleida

Jornada “Transparència, gestió documental i preservació digital: Instruments per al Bon Govern”, Lleida, 14 d’abril de 2015

Delegació de Govern de la Generalitat

Programa

El paper de la Gestió Documental per assolir la transparència. A càrrec de: Joan Soler Jiménez, president de l’AAC-GD

La Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental en el marc de la nova llei de transparència catalana. A càrrec de: Lluís Cermeno Martorell, secretari de la CNAATD

La Preservació Digital com a conjunt d’iniciatives per a garantir un accés permanent a les dades públiques. A càrrec de: Vicenç Ruiz Gómez, vicepresident de l’AAC-GD