XIII Jornada d’Estudi i Debat – 2018 Els arxius que volem

El desembre de 2017, en el marc de les eleccions del 21D, vam celebrar un debat amb representants de partits polítics sota el títol Els arxius que volem, per tal de copsar quines propostes electorals tenien sobre els arxius i la gestió documental. Mantenim, per a la present Jornada, aquell títol com a mostra de la voluntat de continuar reflexionant sobre el model d’arxius a Catalunya.

En aquesta ocasió, volem centrar-nos en les aportacions que hi poden fer diferents sectors professionals. Començant, òbviament, pel nostre propi. En concret, comptarem amb la presentació del Pla d’Arxius i Gestió Documental que el Departament de Cultura està elaborant al voltant de la visió i missió que han de regir el Sistema d’Arxius de Catalunya. També hi tindran cabuda les demandes i propostes realitzades des d’àmbits afins com la participació ciutadana, la lluita anticorrupció, els drets humans, la innovació, la gestió cultural o el periodisme de dades.

Tot plegat, tenint sempre present que així com està canviant la natura de les administracions sota el paradigma del govern obert (de la jerarquia al node, de la burocràcia a la co-creació política), per força ha de canviar també la natura i les estructures d’una disciplina nascuda i pensada més com a arsenal del poder que no pas com a garantia de rendició de comptes

 

XIII Jornada d’Estudi i Debat – 2018 Els arxius que volem