Constitució de la Comissió Ciutadana de Transparència de Terrassa amb la participació de l’AAC

El passat 10 de juliol s’ha constituït la Comissió Ciutadana de Transparència de Terrassa amb la participació activa de l’AAC. Els objectius d’aquesta comissió són els de vetllar pel bon compliment de l’ordenança de transparència, accés a la informació i bon govern, avaluar-ne el seu impacte i realitzar propostes de millora. El seu posicionament independent, sense vinculació orgànica ni funcional amb l’Ajuntament de Terrassa, permetrà que l’avaluació es pugui realitzar des d’una òptica professional, tècnica i, sobretot, cívica. La Comissió ha iniciat el seu camí sota la presidència de la nostra companya Blanca Martínez, arxivera del Parlament, que representarà a l’AAC. Li desitgem molts encerts i molta sort, i animem a tots els municipis catalans a promoure iniciatives d’aquest estil. L’AAC té com a objectiu donar suport a totes les comissions o grups de treball en matèria de transparència i accés a la informació que incloguin el coneixement arxiver i la metodologia de la gestió documental en els elements d’anàlisi tècnic però també en la definició de polítiques actives.

Per a més informació