[07/2024] L’arxiu fotogràfic i la propietat intel·lectual. Gestió dels drets i serveis als usuaris de l’arxiu

[07/2024] L’arxiu fotogràfic i la propietat intel·lectual. Gestió dels drets i serveis als usuaris de l’arxiu

Curs on es tracten els aspectes més rellevants a considerar en el tractament de les fotografies des de la perspectiva de la normativa de propietat intel·lectual.

 

Objectius

Amb aquest cus es pretén:

 • Donar elements per identificar els drets de propietat intel·lectual en les fotografies, a fi i efecte de gestionar correctament acords i ingressos de fons o col·leccions, i tractar-les en consonància amb aquests drets, pensant en especial en el servei als usuaris.
 • Conèixer les llicències a aplicar en la difusió dels fons i col·leccions.

Programa

 1. La fotografia i la seva consideració a la llum de la normativa de propietat intel·lectual
 2. Drets morals sobre l’obra fotogràfica
 3. Drets d’explotació a la mera fotografia i a l’obra fotogràfica
 4. La cessió de drets. Formalitats
 5. L’ingrés a l’arxiu. Figures contractuals.
 6. Ús de fotografies per part de centres / serveis públics en base a excepcions
 7. Aspectes legals a considerar en la divulgació
 8. Condicions d’ús i llicències, en especial Creative Commons i Rights statements
 9. Referència al dret a la pròpia imatge

Formador:

Josep Matas Balaguer

Llicenciat en dret i llicenciat en geografia i història. De 1984 a 2003 treballà com a arxiver. Des d’aleshores ençà ha treballat com a advocat especialitzat en dret d’autor, protecció de dades i administració electrònica. En aquesta activitat ha assessorat a nombrosos centres i institucions patrimonials en la reglamentació dels serveis i la gestió de fons i col·leccions. Ha format part de diferents comitès d’ètica de recerca, creats per centres universitaris. Ha estat docent en diferents màsters i postgraus sobre les matèries de la seva especialitat.

Participants màxims: 30

Durada: 3 hores, de 16 a 19 h (virtual)

Preu: 27 € socis (54 € no socis). Socis aturats 50%

Data i lloc: 13 de juny. Seminari online en directe (Plataforma Jitsi).

Certificat: Assistència

Àrea: Jurídica

Dates d’inscripció

Inscripció tancada