Aula Virtual de l’Associació

L’espai de formació virtual de l’AAC-GD és l’eina que, mitjançant recursos pedagògics comunicatius i documentals a través d’internet, ens permet apropar la formació a tots els professionals amb independència de la procedència geogràfica i de l’horari laboral.

Tot aquest conjunt configura l’entorn virtual d’aprenentatge on té lloc la formació: Accedeix a l’Aula Virtual