Joaquim Nolla_1r TALLER_ Polítiques públiques d’ingressos de fons