Junta i comissions de l’Associació

Junta Directiva de l’Associació

Actualment, està formada per catorze membres:

N-1123 – Francesc Gimenez Martín – Presidència
Secció d’Accés, Control i Gestió de la Informació de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
presidencia@arxivers.com

N-1218 – Almudena Gutiérrez García-Muñoz – Vicepresidència
Arxiu Municipal de la Garriga
vicepresidencia@arxivers.com

N-1118 – Montserrat Clavell Pons – Secretaria
Arxiu Municipal de Mataró
secretaria@arxivers.com

N-1112 – Sergi Borrallo Llauradó – Tresoreria
Arxiu General de la Diputació de Tarragona
tresoreria@arxivers.com

N-1136 – Mercè Aymerich Boltà – Vocal de Relacions Institucionals
Membre de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP).
relacionsinstitucionals@arxivers.com

N-1106 – Sonia Camanforte García – Vocal de Capacitació i Perfeccionament Professional 
Cap del Servei de Transparència, Gestió Documental i Arxiu de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
formacio@arxivers.com

N-1367 – Carla Meinhardt Llopis – Vocal d’Ètica i Qualitat Professional 
Gestió documental a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
qualitat@arxivers.com

N-1376 – Jaume Munuera Bermejo – Vocal de Defensa i Estatus Professional
Parlament de Catalunya
estatus@arxivers.com

N-1330 – Isaac Àlvarez i Brugada – Vocal de Món Laboral i Impuls Professional
Servei d’Arxiu i Gestió Documental de l’Ajuntament de Castellbisbal
monlaboral@arxivers.com

N-1573 – Sònia Torreblanca Valverde – Vocal de Recerca i Innovació
Consultora Data Governance
formacio@arxivers.com

N-778 – Jordi Vilamala Salvans – Vocal d’Estratègia Patrimonial 
Arxiu General de la Diputació de Barcelona
estrategiapatrimonial@arxivers.com

N-1468- Anna Esteve Florensa – Vocal de Comunicació
Arxiu Diocesà de Lleida i Biblioteca del Seminari Diocesà
comunicacio@arxivers.com

N-1449 – Elisenda Cristià Balsells – Vocal de Publicacions i Acció Educativa
Arxiu Municipal de Reus
publicacions@arxivers.com

N-1038 – Erola Simon Lleixà  – Vocal de Continguts Digitals 
Arxiu Comarcal de la Cerdanya
contingutsdigitals@arxivers.com

N-1505- Pilar Campos Martínez – Vocal de Projecció Internacional 
Arxiu de l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona (Ajuntament de Barcelona)
internacional@arxivers.com

 

Comunicats

Davant de fets extraordinaris com l’organització d’un Congrés d’Arxivística o d’altres que poden afectar o incidir d’alguna manera en la professió, la Junta pot emetre comunicats i notes de premsa per donar a conèixer la seva postura o senzillament per informar de l’activitat duta a terme al respecte.

Memòries

Les memòries de l’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya són els resums anuals de les activitats que es desenvolupen durant un exercici, agrupades per cadascun dels àmbits funcionals per cadascuna de les vocalies i pels grups de treball que, dirigits per associats que se’n responsabilitzen i n’impulsen la seva promoció, desenvolupament i seguiment, conformen el cos central de l’activitat de la nostra associació.

Comissions de treball

Les comissions i grups de treball estan creats per la Junta Directiva amb la finalitat de col·laborar amb funcions específiques de suport o de complement a les seves tasques.

Grup de treball:  Model de Maduresa en Gestió Documental per a la Transparència

La funció daquest grup de treball és desenvolupar i millorar Model de Maduresa en Gestió Documental per a la Transparència i la Publicitat Activa i realitzar les auditories que eventualment s’encarreguin a l’AAC. L’objectiu del Model és millorar les prestacions en matèria de gestió documental per assolir una transparència a fons i un accés a la informació de qualitat de les administracions públiques.

Consell de redacció de La DaDa

La funció del Consell de Redacció de La DaDa és donar suport a la vocalia de publicacions en la confecció del diari digital de l’AAC, mitjançant la selecció, encàrrec o redacció dels textos que en formen part.

 • Direcció: Elisenda Cristià Balsells, directora de l’Arxiu Municipal de Reus.
 • Sergi Borrallo Llauradó, responsable de l’Arxiu General de la Diputació de Tarragona.
 • Anna Esteve Florensa, arxivera a l’Arxiu Diocesà de Lleida.
 • Montserrat Pallàs Guasch, arxivera i alumna del Màster d’Arxivística i Gestió de Documents.
 • Anna Gironella Delgà, Arxiu Municipal de Girona.
 • Aniol Maria Vallès, arxiver, membre del Grup de Treball en Transparència i Dades Obertes de l’AAC. 
 • Alexis Serrano Méndez, director de l’Arxiu Comarcal del Maresme.

Consell de redacció de Lligall

 • Direcció: Jordi Serra, cap de Sistemes d’Informació del Consorci d’Educació de Barcelona.
 • Coordinació: Elisenda Cristià, vocal de Publicacions i Acció Pedagògica de l’AAC. Arxivera municipal de Reus.
 • Gerard Mercadé, director de l’Arxiu Comarcal de La Ribera d’Ebre.
 • Fátima Rodríguez, arxivera del Govern del Principat d’Astúries i presidenta de l’Associació d’Arxivers d’Astúries.
 • Gustau Castañer, unit head, Information Resources and Services at Asian Development Bank (ADB). Chair of SIO/ICA
 • Núria Palomar, arxivera i gestora documental, documentalista i responsable d’administració electrònica a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
 • Joan Perez, director de l’ESAGED.
 • Enric Cobo, coordinador de la Xarxa d’Arxius Comarcals.
 • Sònia Torreblanca, tècnica superior a l’àrea de dades obertes, Direcció General d’Administració Digital, Generalitat de Catalunya.
 • Sònia Oliveras, tècnica informàtica a l’Ajuntament de Girona.

 

Grup de treball d’anàlisi d’un Grau en arxivística 

D’acord amb el Projecte Sinergies, i la Línia estratègica 11 “Vetllar per la dignificació professional i el seu respecte”, i en concret, la “11.1 Defensar un accés a la funció pública vinculat a uns estudis previs que esdevinguin requeriment sine qua non per poder exercir la professió”, l’AAC es va comprometre a treballar per crear un marc d’estudi i debat sobre els estudis d’arxivística. La idea que ens marcàvem era posar en debat i establir una proposta sòlida i conjunta consensuada amb el sector universitari sobre l’existència de graus que garanteixin el coneixement en arxivística, gestió de documents, governança de la informació i les dades, i que han de ser requeriment en processos selectius. Per aquest motiu ens comprometíem a impulsar grups de treball per definir aquest marc i assolir una proposta sòlida i conjunta consensuada amb el sector universitari, amb la finalitat de ser elevada als òrgans competents de funció pública.  

Finalitat 

Aquest grup es crea per tal d’analitzar la situació actual dels estudis d’arxivística, tant nacionals com internacionals, així com les perspectives de futur en relació a la possible creació d’un grau d’arxivística. El grup té en compte tant l’experiència anterior de fa 25 anys, tant la pràctica realitzada com les conclusions que es van elaborar en el seu dia, i també la realitat arxivística actual, així com l’afinitat amb altres estudis i la seva interrelació.  

Forma de treball 

Es realitzaran reunions periòdiques amb els membres permanents, així com contactes amb àrees de govern, tant amb Cultura com amb Universitats i Recerca, i amb altres associacions i/o professionals de l’arxivística d’arreu de l’estat. La coordinació del grup anirà a càrrec de la presidència de l’AAC. Es prendran actes de totes les reunions amb els acords presos.  

Membres permanents del grup de treball 

Per part de l’AAC 

 • Presidència AAC 
 • Vicepresidència AAC 
 • Secretaria AAC 
 • Vocal de Defensa i Estatus Professional
 • Vocal de Projecció Internacional 

 S’incorporarà de manera puntual també la Vocal de Capacitació i Perfeccionament professional, i es comptarà amb membres externs, pendents de confirmar. 

 Primer resultat 

El treball del grup es planteja com a una primera fase d’anàlisi i té com a objectiu presentar un estudi complet a l’assemblea d’associats/es del maig de 2025 amb les conclusions i propostes derivades.