Junta i comissions de l’Associació

Junta Directiva de l’Associació

Actualment, està formada per catorze membres:

N-1123 – Francesc Gimenez Martín – Presidència
Secció d’Accés, Control i Gestió de la Informació de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
presidencia@arxivers.com

N-1218 – Almudena Gutiérrez García-Muñoz – Vicepresidència
Arxiu Municipal de la Garriga
vicepresidencia@arxivers.com

N-1118 – Montserrat Clavell Pons – Secretaria
Arxiu Municipal de Mataró
secretaria@arxivers.com

N-1112 – Sergi Borrallo Llauradó – Tresoreria
Arxiu General de la Diputació de Tarragona
tresoreria@arxivers.com

N-1136 – Mercè Aymerich Boltà – Vocal de Relacions Institucionals
Arxiu Municipal de Sant Andreu de la Barca
relacionsinstitucionals@arxivers.com

N-1418 – Christian Moreno Rueda – Vocal de Capacitació i Perfeccionament Professional 
Consell Comarcal del Vallès Occidental
formacio@arxivers.com

N-1367 – Carla Meinhardt Llopis – Vocal d’Ètica i Qualitat Professional 
Gestió documental a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
qualitat@arxivers.com

N-1376 – Jaume Munuera Bermejo – Vocal de Defensa i Estatus Professional
Parlament de Catalunya
estatus@arxivers.com

N-1587 – Olga Giralt Gallardo – Vocal de Món Laboral i Impuls Professional
Consultora independent
monlaboral@arxivers.com

N-1685 – Júlio Quílez Mata – Vocal de Recerca i Innovació
Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell
recerca@arxivers.com

N-778 – Jordi Vilamala Salvans – Vocal d’Estratègia Patrimonial 
Arxiu General de la Diputació de Barcelona
estrategiapatrimonial@arxivers.com

N-1505- Pilar Campos Martínez – Vocal de Comunicació
Arxiu de l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona (Ajuntament de Barcelona)
comunicacio@arxivers.com

N-1449 – Elisenda Cristià Balsells – Vocal de Publicacions i Acció Educativa
Arxiu Municipal de Reus
publicacions@arxivers.com

N-1038 – Erola Simon Lleixà  – Vocal de Continguts Digitals 
Arxiu Comarcal de la Cerdanya
contingutsdigitals@arxivers.com

N-970 – Ana María Pazos Fernández – Vocal de Projecció Internacional 
Arxiu Municipal de Barcelona
internacional@arxivers.com

 

Comunicats

Davant de fets extraordinaris com l’organització d’un Congrés d’Arxivística o d’altres que poden afectar o incidir d’alguna manera en la professió, la Junta pot emetre comunicats i notes de premsa per donar a conèixer la seva postura o senzillament per informar de l’activitat duta a terme al respecte.

Memòries

Les memòries de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya són els resums anuals de les activitats que es desenvolupen durant un exercici, agrupades per cadascun dels àmbits funcionals per cadascuna de les vocalies i pels grups de treball que, dirigits per associats que se’n responsabilitzen i n’impulsen la seva promoció, desenvolupament i seguiment, conformen el cos central de l’activitat de la nostra associació.

Comissions de treball

Les comissions estan creades per la Junta Directiva amb la finalitat de col·laborar amb funcions específiques de suport o de complement a les seves tasques.

Grup de treball:  Model de Maduresa en Gestió Documental per a la Transparència

La funció daquest grup de treball és desenvolupar i millorar Model de Maduresa en Gestió Documental per a la Transparència i la Publicitat Activa i realitzar les auditories que eventualment s’encarreguin a l’AAC. L’objectiu del Model és millorar les prestacions en matèria de gestió documental per assolir una transparència a fons i un accés a la informació de qualitat de les administracions públiques.

Consell de redacció de La DaDa

La funció del Consell de Redacció de La DaDa és donar suport a la vocalia de publicacions en la confecció del diari digital de l’AAC, mitjançant la selecció, encàrrec o redacció dels textos que en formen part.

  • Directora: Elisenda Cristià Balsells (Directora de l’Arxiu Municipal de Reus)
  • Sergi Borrallo Llauradó (Responsable de l’Arxiu General de la Diputació de Tarragona)
  • Anna Esteve Florensa (arxivera a l’Arxiu Diocesà de Lleida)
  • Montserrat Pallàs Guasch (arxivera i alumna del Màster d’Arxivística i Gestió de Documents)
  • Anna Gironella Delgà (Arxiu Municipal de Girona)
  • Aniol Maria Vallès (arxiver, membre del Grup de Treball en Transparència i Dades Obertes de l’Associació d’Arxivers – Gestors de documents de Catalunya -AAC-GD-)
  • Alexis Serrano Méndez (Director de l’Arxiu Comarcal del Maresme)