Junta i comissions de l’Associació

Junta Directiva de l’Associació

Actualment, està formada per catorze membres:

N-732 – Soler Jiménez, Joan – Presidència
Arxiu Històric de Terrassa
president@arxivers.com

N-340 – Visa Oró, Dolors – Vicepresidència
Arxiu Districte Ciutat Vella i Sarrià-Sant Gervasi
vicepresidencia@arxivers.com

N-1118 – Clavell Pons, Montserrat – Secretaria
Arxiu Municipal de Mataró
secretaria@arxivers.com

N-1045 – Munuera Bermejo, Marta – Tresoreria
Arxiu Municipal de Terrassa
tresoreria@arxivers.com

N-1136 – Aymerich Boltà, Mercè – Vocal de Relacions Institucionals
Arxiu Municipal de Sant Andreu de la Barca
relacionsinstitucionals@arxivers.com

N-1131 – Batllem Cabello, Núria – Vocal d’Atenció a l’Associat
Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany
atencioassociat@arxivers.com

N-850 – Conde Balderas, Vicenç – Vocal d’Estatus Professional
Secció de Gestió Documental i Arxiu del Departament d’Interior
estatus@arxivers.com

N-1123 – Giménez Martin, Francesc – Vocal de Formació
Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès
formacio@arxivers.com

N-1367 – Meinhardt Llopis, Carla – Vocal d’Empresa i Innovació
Gestió documental a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
empresa@arxivers.com

N-1376 – Munuera Bermejo, Jaume – Vocal de Treball
Arxiu Municipal de Matadepera
treball@arxivers.com

N-1047 – Ruiz Gómez, Vicenç – Vocal de Recerca
Secció de Gestió Documental i Arxiu del Departament d’Interior
recerca@arxivers.com

N-1038 – Simon Lleixà, Erola  – Vocal de Difusió i Educació
Arxiu Comarcal de la Cerdanya
difusio@arxivers.com

N-1505- Campos Martínez, Maria del Pilar – Vocal de Comunicació i Educació
Arxiu de l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona (Ajuntament de Barcelona)
comunicacio@arxivers.com

N-1449 – Cristià Balsells, Elisenda – Vocal de Publicacions
Arxiu Municipal de Reus
publicacions@arxivers.com

Comunicats

Davant de fets extraordinaris com l’organització d’un Congrés d’Arxivística o d’altres que poden afectar o incidir d’alguna manera en la professió, la Junta pot emetre comunicats i notes de premsa per donar a conèixer la seva postura o senzillament per informar de l’activitat duta a terme al respecte.

Memòries

Les memòries de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya són els resums anuals de les activitats que es desenvolupen durant un exercici, agrupades per cadascun dels àmbits funcionals per cadascuna de les vocalies i pels grups de treball que, dirigits per associats que se’n responsabilitzen i n’impulsen la seva promoció, desenvolupament i seguiment, conformen el cos central de l’activitat de la nostra associació.

Comissions de treball

Les comissions estan creades per la Junta Directiva amb la finalitat de col·laborar amb funcions específiques de suport o de complement a les seves tasques.

Grup de Treball de Documents i Arxius d’Empresa

La funció del Grup de Treball de Documents i Arxius d’Empresa és analitzar, promoure i donar a conèixer la figura dels arxivers i gestors documentals en el sector privat, i representar els seus interessos, necessitats i punts de vista específics i distintius respecte el desenvolupament professional al sector públic.

 • Arnau Guardiola. Oficina Ponti
 • Scheherazade Bermejo Barba. Càritas Diocesana
 • Alberto Biarge. Vidimus
 • Jaume Munuera. Vocal de Treball de l’AAC.
 • Vicenç Conde. Vocal d’Estatus Professional de l’AAC.
 • Esther García Márquez. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 • Gemma Gutiérrez. Grífols
 • Pedro Larrègle. Autònom, Fundació Miró
 • Toni Pallés, arxiver en l’àmbit de l’empresa privada

Grup de treball:  Model de Maduresa en Gestió Documental per a la Transparència

La funció daquest grup de treball és desenvolupar i millorar Model de Maduresa en Gestió Documental per a la Transparència i la Publicitat Activa i realitzar les auditories que eventualment s’encarreguin a l’AAC. L’objectiu del Model és millorar les prestacions en matèria de gestió documental per assolir una transparència a fons i un accés a la informació de qualitat de les administracions públiques.

 • Alan Capellades Riera. Arxiu Comarcal del Vallès Occidental – Arxiu Històric de Terrassa
 • Anahí Casadesús de Mingo. Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents – Universitat Autònoma de Barcelona
 • Carla Meinhardt. Vocal d’Empresa de l’AAC.
 • Vicenç Ruiz. Vocal de Recerca de l’AAC.
 • Santi Lopera. Arxiu de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
 • Aniol Maria. Arxiu Històric Provincial de Tarragona

Consell de redacció de la revista Lligall

La funció del Consell de Redacció de Lligall és donar suport a la direcció de la revista científica de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya en la seva confecció, mitjançant la selecció, encàrrec o redacció dels textos que en formen part.

 • Gerard Mercadé. Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre. Director de Lligall.
 • Elisenda Cristià. Arxiu Municipal de Reus. Vocal de Publicacions de l’AAC-GD i coordinadora de Lligall.
 • Salvador Cabré. Arxiu Comarcal de l’Alt Camp.
 • Teresa Cardellach. Arxiu Municipal de Terrrassa.
 • David González. Arxiu Municipal de Sabadell.
 • Maria Jesús Llavero. Arxiu Històric de Lleida.
 • Sònia Oliveras. Servei de Gestió Documental i Arxiu de l’Ajuntament de Girona.
 • Lluís Obiols. Arxiu Municipal de la Seu d’Urgell.
 • Joan Pérez. Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de la UAB (ESAGED).
 • Vicenç Ruiz. Secció de Gestió Documental i Arxiu del Departament d’Interior.
 • Gemma Subirà. Servei d’Arxiu i Gestió Documental de l’Ajuntament de Barcelona.

Consell de redacció de La DaDa

La funció del Consell de Redacció de La DaDa és donar suport a la vocalia de publicacions en la confecció del diari digital de l’AAC, mitjançant la selecció, encàrrec o redacció dels textos que en formen part.

 • Directora: Elisenda Cristià Balsells. Directora de l’Arxiu Municipal de Reus.
 • Sergi Borrallo Llauradó. Responsable de l’Arxiu General de la Diputació de Tarragona.
 • Andrea Regadera López. Tècnica de la Unitat de Gestió Documental del Govern d’Andorra.
 • Oriol Escuté i Zamora. Tècnic d’arxiu al CEDOC de la Fundació Orfeó Català – Palau de la Música Catalana.
 • Pedro Otiña Hermoso. Arxiver de l’Arxiu Municipal de Cambrils.

Consell de redacció de Web Institucional

La tasca del Consell de Redacció del Web de l’AAC és vetllar per l’actualització constant dels les diferents pàgines web i per la difusió dels esdeveniments, actes i activitats organitzats per la Junta, les diferents vocalies i el col·lectiu d’arxivers.

 • Erola Simon Lleixà, vocal de Difusió de l’AAC-GD. Arxiu Comarcal de la Cerdanya

Grup de Treball d’Educació i Didàctica

Equip de professionals que col·laboren amb la vocalia de Didàctica.

 • Gemma Tribó. Professora de Didàctica de les Ciències Socials a la Universitat de Barcelona.
 • Rosa M. Medir. Professora de Didàctica de les Ciències Socials a la Universitat de Girona.
 • Xavier Calderé. Arxiu Municipal de Viladecans.
 • Erola Simon. Vocal de Comunicació i Educació de l’AAC-GD. Arxiu Comarcal de la Cerdanya.