Representació internacional de l’Associació

L’Associació intenta donar veu als professionals del món de l’Arxivística a Catalunya compartint la nostra experiència i participant en trobades internacionals com els congressos i conferències realitzades pel Consell Internacional d’Arxius (ICA). És important posar en comú idees, problemes, solucions i projectes a nivell internacional per millorar l’arxivística catalana. Les relacions amb arxiveres i arxivers d’altres països i la participació a congressos ens ha permès després portar experiències i projectes als nostres congressos o a les nostres publicacions.

Reunió de l’SPA el maig de 2018 a Berlín

L’Associació participa a nivell internacional a la Secció d’Associacions Professionals (SPA) de l’ICA com a membre del Comitè Executiu. Es tracta de la secció del Consell Internacional d’Arxius que representa a les associacions professionals d’arxivers i arxiveres de tot el món i que té per objectiu coordinar activitats de promoció de la professió i connectar les diferents associacions que en formen part a nivell internacional. Des de la creació de la nostra associació n’ha estat membre i des de 1992 té un lloc al Comitè Executiu on actualment trobem a Quebec, Noruega, Israel, Estats Units, França, Polònia, Xile, Holanda, Xina, Alemanya, Senegal i Catalunya. Dues vegades a l’any el Comitè Executiu es reuneix: a la primavera en un país d’un dels membres i a la tardor coincidint amb el Congrés o Conferència de l’ICA.

 

Participació al congrés de Seúl per la ICA

 

Reunió de l’SPA a Oslo (2017)