Model de fitxa de lloc de treball i model de temari específic

El present model de lloc de treball d’arxiver/a – gestor de documents és una proposta que l’AAC fa per contribuïr en la definició i valoració d’un perfil bàsic de tècnic. S’ha de considerar, però, que aquesta fitxa és només una proposta per a tècnic/a superior que pot esdevenir de gran utilitat a l’administració pública (especialment a arxius municipals), però que no sempre pot respondre a les realitats organitzatives d’alguns sistemes d’arxiu: caldrà, però, treballar en fitxes que considerin els diferents llocs de treball i, fins i tot, perfils.

Aquesta fitxa es va crear per acompanyar l’acord de l’AAC amb el CSITAL, i donar una eina a secretaris/àries que no compten amb llocs de treball encara creats de la nostra professió o que caldria actualitzar-los. La fitxa es va publicar el 13 de juny de 2019 i es van rebre algunes aportacions, les quals es van incorporar, en la seva gran majoria, al document que podeu descarregar en aquesta secció. Tot i així, recordem que és un model que s’ha d’adaptar (per exemple caldrà considerar els manuals de valoració de llocs de treball de cara corporació) i que només pretèn establir uns mínims: així doncs, podeu continuar fent tota mena d’aportacions i crítiques. Les podeu adreçar a monlaboral@arxivers.com i estatus@arxivers.com.

La fitxa (o fitxes en un futur) també té una correlació estreta amb el model de temari específic. Esperem que aquestes dues propostes generin debat i propostes de treball per tal que, entre tota la professió, ens sigui possible projectar propostes i millores en aquesta direcció: perfils, llocs de treball i la seva valoració i defensa, processos de selecció tant a la pública com a la privada moderns i en constant evolució i millora, i tot vinculat estretament amb altres aspectes centrals com, per exemple, la formació.

Per últim, els documents es pengen en format doc i odt per tal que els pogueu modificar/adaptar.

Model de fitxa de lloc de treball .doc

Model de fitxa de lloc de treball .odt

Model de temari especific.doc

Model de temari especific.odt