Tema 1. L’arxiu: concepte, funcions i tipologies. L’evolució històrica dels arxius i de l’arxivística

Contingut restringit per a socis