Tema 24. Les modalitats d’ingrés de la documentació als arxius. El procediment de transferència de la documentació pública. Els ingressos procedents de productors externs: tipus

Contingut restringit per a socis