Tema 52. L’administració electrònica i la gestió documental. Marc jurídic i afectacions pràctiques

Contingut restringit per a socis