Tema 53. Requeriments funcionals per a la gestió de documents electrònics en l’entorn electrònic. Sistemes d’informació, gestors d’expedients i gestors documentals

Contingut restringit per a socis