Tema 7. El document d’arxiu: concepte, tipus i valors. El cicle de vida dels documents

Contingut restringit per a socis