Pla d’Arxius i Gestió Documental, participem-hi!

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya impulsa el Pla d’Arxius i Gestió Documental de Catalunya 2019-2020 amb l’objectiu d’actualitzar el Sistema d’Arxius de Catalunya i dissenyar les polítiques del govern per als propers anys en matèria d’arxius i gestió documental.

Per al disseny del Pla es recollirà l’opinió de tots els professionals de l’arxivística del país i dels àmbits que li són propers. En aquest sentit s’han programat una sèrie de taules territorials i d’experts per tal de recollir les reflexions i demandes del sector. 

El Pla d’Arxius, i el replantejament del Sistema, és una de les reivindicacions de l’AAC-GD, per aquest motiu un animem a participar a les taules de debat. El procés participatiu obert amb el Pla és la oportunitat per deixar constància de la diversitat de realitats arxivístiques del País i les inquietuds de la nostra professió.