Publicació conjunta de l’Oficina Antifrau i l’AAC-GD sobre destrucció de la informació pública

Fruit del marc de col·laboració permanent que des de 2014 existeix entre l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya i l’Oficina Antifrau de Catalunya, ens complau presentar-vos la publicació conjunta “La destrucció de la informació pública. Una mirada multidisciplinària sobre l’eliminació ordenada de la documentació.” Es tracta d’una relació d’articles en profunditat sobre l’estat de la qüestió de la tria, l’eliminació i la disponibilitat de documentació i informació pública.

El material deriva de la jornada “Destruir la documentació pública: com fer-ho bé” que vam coorganitzar el 2018, precisament per abordar els mecanismes legals existents per a fer una selecció i una eliminació normalitzada de la documentació pública, però va una mica més enllà. La voluntat de la publicació és mostrar els beneficis d’una acció multidisciplinària sobre la matèria, on la visió jurídica de l’accés a la informació pública, la protecció de dades personals o la lluita contra la corrupció, se sumen a la ciència arxivística i a la gestió documental, així com a la teoria de l’avaluació documental. Una visió polièdrica que bé a reforçar la necessitat d’una actuació més decidida per part de la CNAATD, l’APDCAT i la GAIP per a oferir a les administracions públiques catalanes una doctrina harmonitzada sobre l’accés a la informació i totes les seves particularitats. Amb la voluntat de ser propositius i d’avançar en aquest tractament complet de
la problemàtica us oferim aquesta publicació que, a la vegada, ens permet commemorar el dia 28 de setembre, dia internacional del dret a saber i de l’accés a la informació. Esperem que sigui del vostre interès.

Descarrega’t el document: “La destrucció de la informació pública. Una mirada multidisciplinària sobre l’eliminació ordenada de la documentació”