Publiquem el Premi de recerca ‘Quadre d’indicadors per als serveis d’arxiu i gestió documental’

Ens plau publicar el treball de l’arxiver Oleguer Benaiges titulat “Quadre d’indicadors per als serveis d’arxiu i gestió documental” que va ser premiat amb el Premi de Recerca atorgat per l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya i l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents el curs 2015-2016. 

Benaiges presenta un model d’indicadors aplicable a qualsevol arxiu que permet mesurar la qualitat dels serveis arxivístics oferts. Amb aquest objectiu a més, ofereix un quadre de processos arxivístics que abasta totes les activitats d’un centre d’arxiu, des de la mateixa administració del centre, fins a la difusió del patrimoni passant per la gestió documental.

“Quadre d’indicadors per als serveis d’arxius i gestió documental”, Oleguer Benaiges 2019