Beca AAC de recerca en arxivística i gestió de documents

 

Per tal d’incentivar la investigació en el camp de l’arxivística, la gestió de documents i la governança de la informació i les dades, l’AAC impulsa des de l’any 2024 una convocatòria biennal de beques de recerca.  Amb aquesta beca es dona compliment a una de les missions que l’AAC té definides als Estatuts que és precisament la d’incentivar la recerca en el marc de la professió. Els treballs resultants de les Beques AAC constituiran un corpus teòric que l’Associació es compromet a publicar i difondre amb la idea que esdevingui material d’utilitat per a tots els professionals.  

Trobareu explicitats en el document de Bases les condicions, requisits, ajuts i demés detalls per a la sol·licitud i presentació de propostes.

Bases i convocatòria biennal per a l’atorgament d’una beca de recerca destinada a finançar un projecte d’investigació inèdit sobre l’arxivística i la gestió de documents