Recull de legislació

Us facilitem l’enllaç a una recopilació de legislació vigent sobre arxivística, en matèria d’accés, arxius i patrimoni documental, avaluació i tria i documents electrònics atorgada a Catalunya i a l’Estat Espanyol, recollida pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Recull de legislació