Aprovació del Pla d’Arxius i posicionament de l’AAC

El passat dimarts 12 de juliol va tenir lloc de forma virtual el plenari del Consell Nacional d’Arxius i Gestió Documental, l’òrgan consultiu de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria d’arxius, presidit per la consellera de Cultura, Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibáñez.

Un dels punts de l’ordre del dia era el debat i aprovació del Pla d’Arxius i Gestió Documental ‘Arxius 2030’. En el debat van intervenir només quatre membres del plenari. Un d’ells va ser en Francesc Giménez, president de l’AAC, per expressar el posicionament de la nostra entitat i justificar el vot que fou en el sentit de votar favorablement tots els eixos, excepte l’eix 6 corresponent al Sistema i model de Governança. L’aprovació es va fer per assentiment per omissió, i sense més opinions en contra, el Pla d’Arxius va ser aprovat. 

Hem publicat a l’Editorial 165 de LaDada la justificació del vot que el president de l’Associació va fer al plenari de la Comissió Nacional d’Arxius, per tal que tots els socis pugueu conèixer en detall el nostre posicionament respecte el document final del Pla d’Arxius.