Arxivar l’avui per guanyar el futur

Des de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya continuem instant al conjunt de la ciutadania a documentar i preservar evidències sobre el moviment social i polític que està suposant el Referèndum de l’1 d’octubre. A partir dels comunicats dels dies 20 i 27 de setembre proppassats, ja són més d’una desena d’arxius municipals i comarcals que han iniciat campanyes de recollida de testimonis documentals, tant analògics com digitals.

És per això que, pel que fa als materials audiovisuals digitals generats per àmplies capes de la societat civil, volem recordar que les xarxes socials (twitter, youtube, instagram, etc.) no ofereixen garanties de preservació permanent ni d’accés futur, ja que pertanyen a companyies privades que, d’acord amb la seva política empresarial, poden eliminar-los quan ho creguin convenient.

Així, doncs, us proposem que seguiu les següents instruccions si considereu oportú cedir aquests testimonis als arxius públics, d’acord amb la legislació vigent sobre patrimoni documental:

Consells per a la ciutadania

Consells per als arxius

Comunicats de l’AAC-GD

Sala de premsa

Formulari

Iniciatives de recuperació i conservació dels arxius generats l’#1oct:

Barcelona, 4 d’octubre de 2017