Programa científic (Dijous)

Dijous 9 de maig 2019

09.00H – 09.30H – Recepció i acreditació dels participants

09.30H – 10.00H – Inauguració

10.00H – 11.00H – Ponència innaugural: John Sheridan, Digital Director, TNA

11.30H – 12.00H – 4Tic – Govern obert: publicació de documents en arxius administratius: Nicolás Moreno

11.30H – 12.00H – EsPublico El Archivo Electrónico, motor del gestor de expedientes: Ricardo Peñalver (Gestiona)Javier García-Aráez (Gestiona)Andrea Rovira Bordonau (Aj. Martorell)

12.00H – 13.00H – Eix 2: Mètodes digitals i arxius: Richard Rogers (UVA)

13.00H – 14.00H – Eix 3: L’arxivística com a eina de justícia social: Greg Rolan (MU)

13.00H – 14.00H – Eix 1: Plataformes de participació ciutadana: Pablo Aragón (UPF)

15.00H – 16.00H – Eix 1: La ciutadania com a coproductora de dades: Núria Espuny (Generalitat), Oleguer Sagarra (Decode Project) i Valeria Righi (Ideas for Change)

15.00H – 16.00H – Eix 2: Narrar i visualitzar dades: David Iglesias (AMG)i Pablo Martínez (300000 km/s)

16.15H – 16.45H – Quadre d’indicadors pels serveis d’arxiu i gestió documental (ESAGED)

16.15H – 16.45H – Vidimus – Aplicant Business Intelligence: Què demana el Mercat actual als professionals de la Gestió de la Informació? Alberto Biarge Garcés (Fundador i Director de Vidimus)

16.45H – 17.15H – Eix 3: Reparació jurídica i social: Anna Bel Cañabate (DIBA), Núria Carreras (AsF), Concha Catalán (IHR) i Jaume Vila (ANC)

16.45H – 17.15H – Eix 1: Rendició de comptes corporativa: Edu Martín Borregon (PODER)

18:00H – 20.45H – Jardins Oberts: Visita guiada Monestir i Salvament

Recull d’imatges de l’acte