XII Jornada d’Estudi i Debat – 2016 Assolir la transparència. A qui pertoca?

Després de dos congressos dedicats a l’accés (Girona, 1991 i Tarragona, 2009) i amb l’entrada en vigor des del passat u de gener de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern, l’Associació d’Arxivers-Gestors de documents de Catalunya dedica la XII Jornada d’Estudi i Debat a la transparència des d’una mirada polièdrica.

Les administracions públiques, els consorcis vinculats i les organitzacions privades subjectes al seu àmbit d’aplicació són, doncs, ja transparents? La resposta és no. El 2016 ha fixat l’inici del camí per assolir la transparència, no pas el punt d’arribada d’aquest viatge. De fet, pensar que hi ha una destinació final és un greu error, ja que la transparència implica un esforç continu d’adaptació i millora. Però, a quins agents pertoca aquest esforç?

Des de l’AAC-GD, entenem que cal establir una sòlida aliança entre juristes, tecnòlegs i arxivers, per tal d’integrar els tres principals vessants d’aquest procés polièdric que serà coordinar el règim d’accés, la correcta gestió de la informació i dels procediments i la necessària seguretat jurídica i tecnològica. I és per això que hem volgut que la XII JEiD sigui un fòrum obert de trobada d’aquests tres col·lectius professionals.

Però la jornada no està adreçada només a arxivers- gestors de documents, juristes i tecnòlegs, sinó també a tots aquells càrrecs electes que tenen un paper principal en la implementació de l’administració oberta. La voluntat política, de fet, és imprescindible i també s’inclou en el programa juntament amb la coordinació institucional i les aliances professionals necessàries.

L’esperit de la jornada és exposar els esforços fets, retre comptes dels resultats obtinguts i apuntar les millores possibles, amb la finalitat de teixir entre tots els agents involucrats una sòlida xarxa que ofereixi seguretat tècnica i procedimental portes endins de l’administració i, per sobre de tot, una fundada confiança ciutadana portes en fora.

XII Jornada d’Estudi i Debat – 2016 Assolir la transparència. A qui pertoca?