4t Laboratori d’Arxius Municipals – 2006 – La gestió dels arxius municipals: realitat i models

Programa del 4rt Laboratori d’Arxius Municipals
Ponència d’Alfred Mauri Martí La gestió dels arxius municipals: realitat i models
Conclusions del 4rt Laboratori d’Arxius Municipals