9è Laboratori d’Arxius Municipals – 2016 Transparència i Arxius Municipals

La Subdirecció General d’Arxius i Museus de la Generalitat de Catalunya, l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, l’Arxiu Municipal de Barcelona i l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya organitzen el 9è Laboratori d’Arxius Municipals. Aquest novè laboratori vol continuar essent un espai de trobada en què l’intercanvi d’experiències, el debat i la reflexió dels arxivers/res municipals contribueixin a l’avenç en l’acció dels mateixos arxius municipals.

Programa del 9è Laboratori d’Arxius Municipals

1. Diàleg compartit: Transparència i accés als arxius municipals
2. Diàleg compartit: Transparència i gestió documental
3. Diàleg compartit: Transparència i dades obertes

Llibre Abstract de les ponències i dels diàlegs compartits del 9è LAM

Conclusions del 9è Laboratori d’Arxius Municipals