Curs 11/2020 Seminari implantació e-administració ONLINE

 

El present seminari es planteja com un espai de debat per abordar una seguit de situacions reals amb que haurem d’afrontar en un projecte d’implantació d’e-administració.  L’objectiu de la formació és unir la teoria i la pràctica que ens proporciona el desenvolupament de la nostra professió per donar-hi una resposta. Compartir les experiències, els resultats, les incerteses i les solucions; en definitiva, fer que cada aportació sumi i compartim, des de la nostra especialitat, informació que ens permeti donar solucions a les nostres organitzacions.

Funcionament del seminari:

El dia 11 de juny es penjaran un seguit de preguntes a l’aula Moodle sobre les que els participants hauran de votar per ordre de preferència.

Del dia 11 al 12 de juny es deixarà temps per votar.

Les 5 preguntes més votades són les que es debatran, preferentment, el dia 13 de juny. Si hi ha espai a més debat, es seguirà per la resta de preguntes.

El dia 13 de juny, de 10h a 13h, el moderador guiarà el debat i prendrà nota de totes les propostes o conclusions.

Aquestes conclusions es penjaran al Moodle, que restarà obert els propers dies per poder baixar el material.

Aquest debat també es proposa amb la idea que pugui servir d’embrió per un futur grup de treball transversal sobre e-administració i arxivística.

Moderador: Jaime Munuera Bermejo

Participants màxims: 30

Durada: 3 hores (virtual)

Preu: Gratuït

Data i lloc: Aula Virtual Moodle (dies 11-12 de juny, i posterior al 13 de juny). Seminari en directe online per Jitsi: 13 de juny de 10h a 13h.

Certificat: Assistència

Dates d’inscripció: Fins el 10 de juny.

Més informació i inscripcions