Curs 7/2023 – Monogràfic sobre llenguatge SQL

El curs te per objectiu aprofundir en el llenguatge SQL, aprendre els aspectes bàsics de l’anàlisi de dades a partir de bases de dades relacionals i oferir els coneixements mínims necessaris en bases de dades relacionals i llenguatge SQL.

Formador: Rajesh Murli Mirchandani Mirchandani

Participants màxims: 15

Durada: 10 hores. 6 hores de classe síncrona (de 10 a 13h i de 14 a 17h) + 4 hores de realització d’exercicis (virtual)

Preu: 90 € (180 € no socis). Socis aturats 50%

Data i lloc: 20 d’octubre. Seminari online en directe (Plataforma Teams).

Certificat: Aprofitament

Àrea: Gestió organitzativa

Dates d’inscripció: Fins el 16 d’octubre

Més información i inscripcions