Disponible el calendari editorial 2021 per xarxes socials

 

Les accions de comunicació i difusió són necessàries per donar a conèixer els fons i funcions dels nostres arxius. Moltes vegades utilitzem les xarxes socials pel seu caràcter més desenfadat i de consum ràpid, tot i això, cal un esforç de planificació i creació de continguts per tal que la difusió sigui efectiva. Us ajudem a fer aquesta planificació amb el Calendari editorial 2021.

El Calendari editorial és una eina que ja vam utilitzar l’any 2020, on es proposen efemèrides i campanyes de difusió per als arxius. La podeu fer servir com a suport i complement dels vostres plans de comunicació i difusió. S’anirà actualitzant i s’hi incorporaran noves entrades per tal de donar idees als responsables de publicació de les xarxes socials.

El calendari pot consultar-se en obert o es pot vincular als vostres propis calendaris. 

Per consultar el Calendari editorial 2021 via web:

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=dig2v3dq0o2vp2li55in0tj6i8%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FMadrid

Per subscriure-s’hi i integrar-lo al calendari propi:

https://calendar.google.com/calendar?cid=ZGlnMnYzZHEwbzJ2cDJsaTU1aW4wdGo2aThAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvb

Enllaços d’interès: CAMPOS, Pilar. Calendari editorial per a les xarxes socials dels arxius