Laboratori d'arxius municipals

En aquest apartat trobareu tota la informació relativa al Laboratori d'Arxius Municipals.

L'AAC-GdD hi participa en la seva organització de forma conjunta amb la Subdirecció General d’Arxius i Museus de la Generalitat de Catalunya, l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i l’Arxiu Municipal de Barcelona.

Aquest Laboratori és una jornada bianual que pretèn ser un espai de trobada on l’intercanvi d’experiències, el debat i la reflexió dels arxivers municipals contribueixin a l’avenç de l’acció dels mateixos arxius municipals.

3er Laboratori d'Arxius Municipals | La imatge de l'arxiver i l'arxiu municipal en la societat

4t Laboratori d'Arxius Municipals | La gestió dels arxius municipals: realitat i models

5è Laboratori d'Arxius Municipals | L'arxiu municipal en el marc de l'administració electrònica

6è Laboratori d'Arxius Municipals | La planificació als arxius municipals

7è Laboratori d'Arxius Municipals | Els arxius municipals a la xarx@

8è Laboratori d’arxius municipals Els fons privats als arxius municipals

9è Laboratori d’Arxius Municipals.Transparència i Arxius Municipals   


 

3r Laboratori d'Arxius Municipals - 2004
La imatge de l'arxiver i l'arxiu municipal en la societat

Programa del 3r Laboratori d'Arxius Municipals

El coneixement i la imatge dels arxius a Catalunya 2003 - Artimetria | Informe final

Conclusions del 3er Laboratori d'Arxius Municipals

 

4t Laboratori d'Arxius Municipals - 2006
La gestió dels arxius municiipals: realitat i models

Programa del 4rt Laboratori d'Arxius Municipals

La gestió dels arxius municipals: realitat i models - Alfred Mauri Martí | Ponència

Conclusions del 4rt Laboratori d'Arxius Municipals

 

5è Laboratori d'Arxius Municipals - 2008
L'arxiu municipal en el marc de l'administració electrònica

Programa del 5è Laboratori d'Arxius Municipals | Program

Aplicació d'un sistema de gestió de documents electrònics: l'experiència del Consell del Comtat de Dorset - David Reeve | Ponència
Implementing an electronic documents and records management system: the Dorset County Council Experience - David Reeve | Speech

Models per a un sistema arxivístic en xarxa a l'Administració Local - Vicent Gil | Ponència

Taller 2 - Accés i preservació dels documents electrònics: Polítiques de digitalització

Taller 3 - Estratègies per a la implantació de l'administració electrònica

Conclusions del 5è Laboratori d'arxius Municipals

6è Laboratori d'arxius municipals - 2010
La planificació als arxius municipals

Programa del 6è Laboratori d'Arxius Municipals

Conclusions del 6è Laboratori d'Arxius Municipals

 

7è Laboratori d'arxius municipals - 2012
Els arxius municipals a la xarx@

 

Programa del 7è Laboratori d'Arxius Municipals

De la web 1.0 a la 3.0 - Eines per a la promoció dels nostres arxius - Montserrat Peñarroya | Presentació

Conclusions del 7è Laboratori d'Arxius Municipals

 

8è Laboratori d’arxius municipals - 2014
Els fons privats als arxius municipals

Programa del 8è Laboratori d’arxius municipals

1r Taller: Polítiques públiques d’ingressos de fons

2n Taller: Protocols d’actuació i tractament arxivístic

3r Taller: Formes de difusió i comunicació

 

Resums de les ponències i conclusions 

Conclusions 8 LAM

Presentació Josep Matas

Josep Matas referencies legals

Joaquim Nolla 1r Taller Polítiques públiques d’ingressos de fons

  

9è Laboratori d’Arxius Municipals - 2016
Transparència i Arxius Municipals

La Subdirecció General d’Arxius i Museus de la Generalitat de Catalunya, l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, l’Arxiu Municipal de Barcelona i l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya organitzen el 9è Laboratori d’Arxius Municipals. Aquest novè laboratori vol continuar essent un espai de trobada en què l’intercanvi d’experiències, el debat i la reflexió dels arxivers/res municipals contribueixin a l’avenç en l’acció dels mateixos arxius municipals.

Programa del 9è Laboratori d'Arxius Municipals 

1. Diàleg compartit: Transparència i accés als arxius municipals  
2. Diàleg compartit: Transparència i gestió documental  
3. Diàleg compartit: Transparència i dades obertes  

 

Data: 21 d’abril de 2016
Lloc: Palau Macaya
Passeig de Sant Joan, 108
08037 Barcelona

Llibre Abstract de les ponències i dels diàlegs compartits del 9è LAM

Conclusions del 9è Laboratori d'Arxius Municipals

 

Last modified on Dilluns, 14 Novembre 2016 10:39

En aquest apartat trobareu tota la informació sobre les activitats que organitza l'AAC-GD.

 

Contactar amb la vocalia

Contactar amb la vocalia
activitats@arxivers.com

Guardar

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona