Assemblea ordinària 2023

En aquest apartat teniu la documentació necessària per a la realització de l’assemblea general ordinària del 2023.

Per tal d’agilitzar l’acte, les actes de les assemblees, la memòria i els comptes es donaran per llegits i es respondran tots els aclariments que siguin necessaris en un torn obert de paraules abans de la votació.

 

Acta de l’Assemblea General Ordinària de 19 de maig de 2022

Liquidació exercici 2022

Pressupost 2023

Memòria 2022

Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària 2023