Documentació econòmica

En aquesta secció podeu trobar les dades econòmiques de l’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya. Anualment, l’Assemblea de l’Associació aprova el pressupost actual i la liquidació pressupostària de l’any anterior.

Els ingressos del pressupost de l’Associació els formen, bàsicament, les quotes dels associats, les subvencions públiques concedides, les inscripcions de formació i els patrocinis d’empreses.

Les despeses estan enfocades a organitzar el programa de formació, produir material, eines i activitats de difusió i promoció de la professió, organitzar jornades i congressos, publicar la revista Lligall o el diari digital, la Dada, i mantenir el funcionament administratiu de l’Associació.

Des de l’any 2022 també us oferim l’estat d’execució del pressupost cada final de mes. 

2023 Pressupost anual i execució mensual

Execució-12-06-2023

Evolució de la tresoreria en els últims anys:

2022

Pressupost 2022

Liquidació del pressupost de l’any 2022

2021

Pressupost 2021

Liquidació del pressupost de l’any 2021

2020

Pressupost 2020

Liquidació del pressupost de l’any 2020

2019

Pressupost 2019

Liquidació del pressupost de l’any 2019

2018

Pressupost 2018 

Liquidació del pressupost de l’any 2018

2017

2016

2015

Pressupost 2015

2014

Pressupost 2014

2012

Pressupost 2012

2011

Pressupost 2011