Documentació econòmica

En aquesta secció es pot trobar les dades econòmiques anuals de l’Associació. Cada any l’Associació aprova en Assemblea el pressupost anual i la liquidació del pressupost de l’any anterior.

L’Associació té un pressupost anual que basa els seus ingressos en les quotes de les associades i associats, les subvencions atorgades per les administracions, per les inscripcions en els cursos de formació continuada, jornades i congressos bianuals i algun patrocini que rep per les activitats que es realitzen.

Aquest pressupost serveix per mantenir el funcionament administratiu de l’Associació, produir material, eines i activitats de difusió i publicitat de la professió, organitzar el programa de formació continuada, organitzar jornades i congressos, mantenir les eines de comunicació com pot ser la web i, entre d’altres, publicar la revista Lligall.

Es pot veure en la següent imatge com a evolucionat la tresoreria dels últims anys:

 

Aquí podeu trobar els pressupostos i liquidacions dels darrers anys:

 

2018

Pressupost 2018 

2017

2016

2015

Pressupost 2015

2014

Pressupost 2014

2012

Pressupost 2012

2011

Pressupost 2011

 

DOCUMENTS ECONÒMICS PER APROVAR ASSEMBLEA 2020 (contingut restringit als socis)

  • Pressupost 2020 - Contingut restringit per a socis
  • Liquidació pressupost 2019 - Contingut restringit per a socis