Documentació econòmica

En aquesta secció podeu trobar les dades econòmiques de l’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya. Anualment, l’Assemblea de l’Associació aprova el pressupost actual i la liquidació pressupostària de l’any anterior.

Els ingressos del pressupost de l’Associació els formen, bàsicament, les quotes dels associats, les subvencions públiques concedides, les inscripcions de formació i els patrocinis d’empreses.

Les despeses estan enfocades a organitzar el programa de formació, produir material, eines i activitats de difusió i promoció de la professió, organitzar jornades i congressos, publicar la revista Lligall o el diari digital, la Dada, i mantenir el funcionament administratiu de l’Associació.

 

Tot seguit, podeu consultar l’evolució de la tresoreria en els últims anys:

2021

Pressupost 2021

2020

Pressupost 2020

Liquidació del pressupost de l’any 2020

2019

Pressupost 2019

Liquidació del pressupost de l’any 2019

2018

Pressupost 2018 

Liquidació del pressupost de l’any 2018

2017

2016

2015

Pressupost 2015

2014

Pressupost 2014

2012

Pressupost 2012

2011

Pressupost 2011