XVI Congrés d’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya

XVI Congrés d’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya – La gestió documental: El futur (és) ara! Reus 2017