Formació continuada 2021

Teniu ja a la vostra disposició la informació dels cursos actius fins el mes d’octubre. Properament anirem completant la informació de la resta de cursos.

Cursos actius (Octubre-Novembre)

[13/2021] Python, programació per a arxivers

[15/2021] Curs sobre model RiC: introducció al model

[08/2021] Curs sobre normativa de Secrets Empresarials

[10/2021] Curs de restauració amb el centre restauració de bens mobles

Estructura general de la formació

La formació d’aquest 2021, cal recordar, s’estructura en les següents 5 grans àrees, amb les conseqüents subàrees associades:

Àrea de formació bàsica

  • Autenticitat, integritat i preservació documental
  • Accés, difusió i transparència

Àrea jurídica

  • Reciclatge normatiu
  • Actualització legal

Àrea de gestió organitzativa

  • Planificació i direcció de projectes
  • Processos i qualitat

Àrea d’iniciació a l’arxivística

  • Tècniques i eines bàsiques d’arxiu
  • Primers passos en el món laboral

Àrea de recerca

  • Laboratori d’experiències
  • Innovació i transformació digital

RECORDEU: Si realitzeu tots els cursos d’una àrea, podreu optar a la certificació per àrea. Més informació a: Certificacio_Arees_AAC-GD

Com en els darrers anys, mantenim els preus rebaixats dels cursos per al conjunt dels associats. Però cal tenir present que per fer compatibles la baixada de preus amb la realització dels cursos, es fa necessària una assistència mínima. Recordeu també, que les persones associades (numeràries i adherides) en situació d’atur podran obtenir una bonificació del 50% en el preu dels cursos. Per accedir a aquesta tarifa especial és imprescindible l’acreditació de la seva situació.

INFORMACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ