Formació continuada 2020

Teniu ja a la vostra disposició la informació dels cursos d’octubre. Properament anirem completant la informació dels cursos de novembre.

Cursos actius (octubre – novembre)

[09/2020 bis] L’Arxiu Electrònic Únic (4a edició)

[05/2020] Valoritzar els arxius amb la visualització de dades

[19/2020] Taula rodona: Estat actual de la professió en el sector privat

[07/2020] Seminari sobre arxius eclesiàstics: nous reptes per a memòries antigues

[17/2020] Laboratori d’experiències

Resta de cursos del 2020

Degut a la situació d’emergència sanitaria que estem vivint, hem reprogramat els cursos per aquest 2020. Properament inclourem la relació dels cursos pendents.

Estructura general de la formació

La formació d’aquest 2020, cal recordar, s’estructura en les següents 5 grans àrees, amb les conseqüents subàrees associades:

Àrea de formació bàsica

  • Autenticitat, integritat i preservació documental
  • Accés, difusió i transparència

Àrea jurídica

  • Reciclatge normatiu
  • Actualització legal

Àrea de gestió organitzativa

  • Planificació i direcció de projectes
  • Processos i qualitat

Àrea d’iniciació a l’arxivística

  • Tècniques i eines bàsiques d’arxiu
  • Primers passos en el món laboral

Àrea de recerca

  • Laboratori d’experiències
  • Innovació i transformació digital

 

RECORDEU: Si realitzeu tots els cursos d’una àrea, podreu optar a la certificació per àrea. Més informació a: Certificacio_Arees_AAC-GD

Com en els darrers anys, mantenim els preus rebaixats dels cursos per al conjunt dels associats. Però cal tenir present que per fer compatibles la baixada de preus amb la realització dels cursos, es fa necessària una assistència mínima. Recordeu també, que les persones associades (numeràries i adherides) en situació d’atur podran obtenir una bonificació del 50% en el preu dels cursos. Per accedir a aquesta tarifa especial és imprescindible l’acreditació de la seva situació.

INFORMACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ

MATERIALS FORMACIÓ