Formació continuada 2020

Teniu ja a la vostra disposició la informació dels cursos del primer semestre. Properament anirem completant la informació que hi manca.

Cursos primer semestre 2020 – febrer a abril

[01/2020] Curs sobre signatura electrònica

[02/2020] Gestió per processos

[03/2020] Dret d’accés a la informació, des de les diverses normatives

[04/2020] Curs d’arquitectura de sistemes

[05/2020] Visualització de dades: taller

[07/2020] Python, programació per a arxiver

Resta de cursos del 2020 – maig a desembre

Properament anirem incloent la informació d’aquests cursos. Us podeu inscriure ja a la resta de cursos del 2020, encara que no estigui penjada la informació a: Inscripció a formació.

Aquí teniu les infografies amb la informació bàsica:

Estructura general de la formació

La formació d’aquest 2020, cal recordar, s’estructura en les següents 5 grans àrees, amb les conseqüents subàrees associades:

Àrea de formació bàsica

  • Autenticitat, integritat i preservació documental
  • Accés, difusió i transparència

Àrea jurídica

  • Reciclatge normatiu
  • Actualització legal

Àrea de gestió organitzativa

  • Planificació i direcció de projectes
  • Processos i qualitat

Àrea d’iniciació a l’arxivística

  • Tècniques i eines bàsiques d’arxiu
  • Primers passos en el món laboral

Àrea de recerca

  • Laboratori d’experiències
  • Innovació i transformació digital

 

RECORDEU: Si realitzeu tots els cursos d’una àrea, podreu optar a la certificació per àrea. Més informació a: Certificacio_Arees_AAC-GD

Com en els darrers anys, mantenim els preus rebaixats dels cursos per al conjunt dels associats. Però cal tenir present que per fer compatibles la baixada de preus amb la realització dels cursos, es fa necessària una assistència mínima. Recordeu també, que les persones associades (numeràries i adherides) en situació d’atur podran obtenir una bonificació del 50% en el preu dels cursos. Per accedir a aquesta tarifa especial és imprescindible l’acreditació de la seva situació.

INFORMACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ

MATERIALS FORMACIÓ