Formació continuada 2018

Seguint amb el nou model de formació continuada, us presentem tot seguit el llistat, dates i contingut dels cursos del tercer semestre, que tindrà lloc entre octubre i desembre

Cursos 3r trimestre

Les àrees i cursos que en aquest trimestre es tractaran seran:

Número

Formació

Àrea

Subàrea

Mes

10/2018 Desastres en els arxius: com actuar Formació bàsica Autenticitat, integritat i preservació documental Octubre
11/2018 Fotos en conserva Iniciació a l’arxivística Primers passos en el món laboral Octubre/novembre
12/2018 RGPD i ENS: un repte per l’administració electrònica? Jurídica Actualització legal Novembre
13/2018 Laboratori d’experiències Recerca Laboratori d’experiències Novembre
14/2018 ISO 15489:2016 Recerca Processos i qualitat Novembre
         

Estructura general de la formació

La formació d’aquest 2018, cal recordar, s’estructura en les següents 5 grans àrees, amb les conseqüents subàrees associades:

Àrea de formació bàsica

  • Autenticitat, integritat i preservació documental
  • Accés, difusió i transparència

Àrea jurídica

  • Reciclatge normatiu
  • Actualització legal

Àrea de gestió organitzativa

  • Planificació i direcció de projectes 
  • Processos i qualitat

Àrea d’iniciació a l’arxivística

  • Tècniques i eines bàsiques d’arxiu
  • Primers passos en el món laboral

Àrea de recerca

  • Laboratori d’experiències
  • Innovació i transformació digital

Per més informació sobre les novetats en l’estructura general de la formació d’aquest 2018, es pot consultar el següent document: 

Formació continuada

Com en els darrers anys, mantenim els preus rebaixats dels cursos per al conjunt dels associats. Però cal tenir present que per fer compatibles la baixada de preus amb la realització dels cursos, es fa necessària una assistència mínima. Recordeu també, que les persones associades (numeràries i adherides) en situació d’atur podran obtenir una bonificació del 50% en el preu dels cursos. Per accedir a aquesta tarifa especial és imprescindible l’acreditació de la seva situació.

Informació per a la inscripció