Formació continuada 2024

Teniu ja a la vostra disposició la informació dels cursos actius fins el mes de juny. Properament anirem completant la informació de la resta de cursos.

Cursos actius (gener – juny)

Estructura general de la formació

La formació d’aquest 2024, cal recordar, s’estructura en les següents 5 grans àrees, amb les conseqüents subàrees associades:

Àrea de formació bàsica

  • Autenticitat, integritat i preservació documental
  • Accés, difusió i transparència

Àrea jurídica

  • Reciclatge normatiu
  • Actualització legal

Àrea de gestió organitzativa

  • Planificació i direcció de projectes
  • Processos i qualitat

Àrea d’iniciació a l’arxivística

  • Tècniques i eines bàsiques d’arxiu
  • Primers passos en el món laboral

Àrea de recerca

  • Laboratori d’experiències
  • Innovació i transformació digital

RECORDEU: Si realitzeu tots els cursos d’una àrea, podreu optar a la certificació per àrea. Més informació a:

CERTIFICACIÓ PER ÀREES DE CONEIXEMENT

Com en els darrers anys, mantenim els preus rebaixats dels cursos per al conjunt de les persones associades. Però cal tenir present que per fer compatibles la baixada de preus amb la realització dels cursos, es fa necessària una assistència mínima. Recordeu també, que les persones associades (numeràries) en situació d’atur podran obtenir una bonificació del 50% en el preu dels cursos. Per accedir a aquesta tarifa especial és imprescindible l’acreditació de la seva situació.

INFORMACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ

NORMATIVA PER A L’OBTENCIÓ DE CERTIFICATS

Informació addicional

A partir dels convenis signats amb ACAL (amb data 8 de març de 2023)  i ASARCA (amb data 14 d’abril de 2023), els socis i sòcies de l’AAC es poden beneficiar de les tarifes de soci de tots els cursos, jornades, congressos i activitats formatives organitzades per aquestes entitats.

Per a conèixer els cursos i jornades organitzades per ACAL es remet a la seva pàgina web: https://www.acal.es/

Per a conèixer els cursos i jornades organitzades per ASARCA es remet a la seva pàgina web: https://www.asarca.org/