Revista Lligall

La revista Lligall, és la publicació científica de l’AAC-GD, iniciada l’any 1988, que recull els principals debats i aportacions sobre la teoria i la pràctica arxivística del país. La publicació està formada per un dossier central, el qual recull estats de la qüestió relacionades amb el món dels arxius i de l’arxivística i aportacions significatives o novetats sobre temes candents pel col·lectiu d’arxivers catalans. La publicació s’enriqueix amb d’altres seccions complementàries, com ara ressenyes, resums d’alguns dels treballs de màster més destacats de l’ESAGED o entrevistes o personalitats relacionades amb el món dels arxius, de múltiples vessants.

Podeu consultar tots els números, menys l’últim al qual només tenen accés els socis, al repositori cooperatiu RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) seguint el següent enllaç.

 

  

Revista Lligall 42 (darrera edició)

Nous horitzons legals pels arxius del segle XXI

Ha transcorregut un any des de la publicació del darrer Lligall –el número 41– i, com podeu veure, ja torneu a tenir un nou exemplar de la publicació –el número 42– a punt per a la seva consulta a la part privada de la pàgina web de l’AAC-GD, a més de poder disposar del número anterior en accés obert al portal RACÓ. Per tant, això vol dir que l’engranatge que fa possible la publicació ha funcionat a la perfecció, des dels autors, fins als correctors i responsables de disseny i, també per suposat, als membres del Consell de Redacció que, com sempre, han fet una feina magnífica.

Per nosaltres el fet de rebre el Lligall –molt més encara quan no érem els responsables de la seva confecció–, representava un moment important en el nostre calendari personal i professional. Entrar en contacte amb la publicació suposava posar-nos al davant d’alguna nova temàtica relacionada amb la nostra professió –que tant ràpid ha evolucionat als darrers anys– o, com a mínim, la revista ens brindava la possibilitat d’ampliar coneixements sobre alguns dels aspectes que treballem diàriament, però que a través de la ploma d’altres col·legues, tant de casa nostra com de nivell internacional, podem ampliar. També ens agradaria, per tant, que aquest Lligall42 produeixi el mateix efecte en tots vosaltres i serveixi per obrir-vos a nous horitzons de coneixement. Què hi trobareu?.

Després de la presentació del número a càrrec nostre, podreu llegir, com ja és habitual, la presentació de Joan Soler Jiménez, president de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya (AAC-GD), qui  fa una interessant reflexió sobre la temàtica que aborda el dossier central d’articles, que hem titulat Nous horitzons legals pels arxius del segle XXI, tot posant de relleu la necessitat de desenvolupar un nou marc legal que vagi més enllà de la Llei 10/2001 i que s’adapti a l’entorn digital actual.

Per introduir el dossier central, David Fricker, president del Consell Internacional d’Arxius (CIA/ICA) ens ofereix una profunda reflexió sobre la importància d’adaptar la legislació estatal d’arxius i d’informació en un món canviant i tecnificat com l’actual. Fricker es planteja com la legislació actual ha de ser capaç de superar la tecnologia i legislar tant per l’entorn analògic com per al digital i, per tant, ha de preveure que la informació pot estar en plataformes no governamentals o distribuïda en el núvol i, per tant, subjecte fins i tot a jurisdicció internacional.

A continuació, L’Associació d’Arxivers de Noruega, de la mà d’Anja Vestvold i Vilde Ronge ens presenten un article de tot el procés participatiu del seu col·lectiu professional en la redacció i elaboració de la nova Llei d’arxiu i informació del país, qual ha estat impulsada,  tot recollint l’opinió dels professionals dels arxius. En aquest cas, la nova Llei Noruega està molt vinculada a la transparència i a l’accés a la informació pública.

El següent article del dossier, escrit per Ramón Aguilera, de l’Escuela Mejicana de Archivos, ens parla del cas de l’aprovació de la Llei General d’Arxius de Mèxic, la primera de la qual es dota el país, després de molts intents. Es tracta d’una normativa que està molt relacionada amb la transparència i l’accés a la informació, així com amb el retiment de comptes i el combat contra el frau i la corrupció.

L’apartat de l’Entrevistaestà dedicat a Nacho Alamillo, soci director d’Astrea La Infopista Jurídica SL, qui és i ha estat consultor en moltes administracions públiques catalanes en qüestions de molta actualitat, com l’Esquema Nacional de Seguretat, la implantació de certificats electrònics o, entre d’altres temàtiques, en normativa sobre e-administració.

Pel que fa a la secció d’Experiències, us presentem dos projectes molt diferents, però que s’emmarquen en l’àmbit del tractament de les imatges.

El primer ens presenta els resultats del grup de treball de la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria de la documentació (CNAATD) referent als documents audiovisuals de les televisions. El grup de Treball estava format per Pau Saavedra Bendito (Ajuntament de Girona. CRDI), Montse Bailac Puigdellívol  (CCMA), Adela Pujolà Martínez (Xarxa Audiovisual Local); David González Ruiz, (Arxiu Històric de Sabadell), Àngels Bernal Cercós (Arxiu Nacional de Catalunya), Mariona Bruzzo, (Filmoteca de Catalunya) i Cinta  Pujal Carabantes (Arxiu Nacional d’Andorra).L’article “Les taules d’avaluació i tria dels documents (TAAD) de televisió: una eina per a la conservació del patrimoni audiovisual”, és el resultat del treball que van portar a terme durant dos anys per aconseguir una TAAD dels documents audiovisuals de les televisions de Catalunya.

El següent article de la secció és “Genealogia del fons fotogràfic Francesc Boix i Campo”, de Ramon Barnadas Rodríguez, president de l’Associació Fotoconnexió. L’article és el resultat del treball d’investigació i recerca que va realitzar un grup multidisciplinari de voluntaris de l’associació Fotoconnexió constituït per Jordi Algué, Ramon Barnadas, Mariano Blanco, Laia Foix, David González, Mayte Lingg, Ricard Marco, Pep Parer i Lluís Saura, i ens aporta molta informació i coneixement de tot el procés de descoberta, tractament i difusió del fons fotogràfic de Francesc Boix.

Finalment, us presentem una selecció dels millors Treballs de Màsterdels alumnes del Màster d’Arxivística i Gestió Documental de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED), així com del Postgrau de gestió de documents fotogràfics.

Els primer dels articles de la secció, va a càrrec de Gerard Vilanova i Godoy, qui ha realitzat un treball per esbrinar com som els arxivers i quina visió tenen altres col·lectius i persones de la professió d’arxivers/res. Vilanova, a través del text “#comsomcomensveuen #themakingof”, ens proposa un exercici d’honestedat professional per mostrar com som i a què ens dediquem, amb l’objectiu de canviar i millorar la imatge col·lectiva. Segons el propi autor, l’article resumeix un treball que “És un producte audiovisual on els tòpics, equívocs i invisibilitat són els tres punts d’un triangle que reclou l’arxivística i la gestió de documents en un espai de foscor i que ens revela un problema d’imatge».

I l’altre treball de final de postgrau és un estudi molt aprofundit, a càrrec de Montserrat Baldomà, que ens parla sobre com hem d’exposar els nostres fons i col·leccions fotogràfiques, tenint present totes les perspectives que ofereixen les imatges. Amb paraules de la seva autora “Així doncs, és preceptiva una revisió de la fotografia en relació al seus estatuts científic, artístic, social i comunicatiu per a reconèixer i avaluar la fotografia com l’artefacte cultural complex que és. Un exercici necessari especialment en aquesta era digital quan la diferència entre imatge i fotografia s’esvaeix perillosament.»

Aquest és el menú que es proposem per al Lligall42, com podeu veure uns articles de gran actualitat i qualitat, que potser no tots podrem pair a la mateixa velocitat, però que probablement tots i totes podrem degustar i gaudir, a més de servir-nos per obrir-nos al coneixement de noves perspectives professionals.

Teresa Cardellach, directora de Lligall i Gerard Mercadé, coordinador de Lligall.

Normativa de presentació i edició d’articles per publicar a la revista Lligall.

  • 01. PPRESENTACIONS. Teresa Cardellach, Gerard Mercadé i Joan Soler - Contingut restringit per a socis
  • 02.1 DOSSIER CENTRAL. Formulació d’una legislació actualizada per als arxius de l’estat. David Fricker - Contingut restringit per a socis
  • 02.2 DOSSIER CENTRAL. Gestió de documents i arxius a Noruega. Anja Vestvold i Vilde Ronge - Contingut restringit per a socis
  • 02.3 DOSSIER CENTRAL. La Ley general de archivos de México. Ramón Aguilera - Contingut restringit per a socis
  • 03 ENTREVISTA a Nacho Alamillo Domingo - Contingut restringit per a socis
  • 04.1 EXPERIÈNCIES. Les taules d’avaluació i tria dels documents de televisió: Una eina per a la conservació del patrimoni audiovisual
  • 04.2 EXPERIÈNCIES. Genealogia de les fotografies de Francesc Boix. Ramón Barnadas - Contingut restringit per a socis
  • 05.1 TREBALLS DE MÀSTER. #comsomcomensveuen #themakingof. Gerard Vilanova - Contingut restringit per a socis
  • 05.2 TREBALLS DE MÀSTER. Exposar fotografia. Montserrat Baldomà - Contingut restringit per a socis