Maduresa en Gestió Documental per la Transparència - Català

Amb la plena entrada en vigor de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es va estenent la consciència que només amb el treball coordinat dels diferents agents involucrats, inclòs per descomptat el servei d'arxiu, es podrà assolir una transparència real. I és que, tal com determinen els articles 5.2 i 19.3 de la llei, la gestió de documents és l'únic fonament tècnic possible per al correcte tractament de la informació pública. Ara bé, ¿com avaluar el progrés adequat respecte a la consolidació d’un sistema de gestió documental robust, capaç de donar resposta a les obligacions tècniques i normatives en matèria de transparència i publicitat activa? ¿Com guiar al conjunt d'entitats subjectes a la nova llei, la major part de les quals no compta amb un servei propi d'arxiu, en el camí cap a la integració del back-office i el front-office?

Per tal de respondre a aquestes necessitats i coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius, l'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya presenta el Model de Maduresa en Gestió Documental per a la Transparència i la Publicitat Activa. A partir de trenta-sis indicadors, distribuïts en quatre nivells de maduresa i articulats d'acord amb tres línies d'actuació i deu perspectives operatives, el model de maduresa pretén orientar les administracions i organitzacions subjectes a la Llei 19/2014 cap a un seguit de procediments i bones pràctiques, basades en estàndards tècnics i obligacions legals, que permetin assolir una acció de govern transparent de manera creïble, eficient i sostenible.

Estem convençuts de la qualitat i el rigor del model, així com de la seva utilitat. Però també creiem fermament en el potencial de millora contínua que permet el treball col·laboratiu. És per això que obrim un període de revisió perquè el conjunt d'associats hi digui la seva. Podeu adreçar suggeriments, esmenes i comentaris al correu electrònic maduresa@arxivers.com.

 

Last modified on Dimecres, 22 Novembre 2017 10:20

L'AAC-GD fomenta les activitats de recerca per part del col·lectiu arxiver, al mateix temps que difón el resultat d'estudis propis i l'activitat dels diferents grups de treball. En aquest apartat trobareu informació sobre aquests grups i activitats.

 

Contactar amb la vocalia

Contactar amb la vocalia
recerca@arxivers.com

 

 

 

Guardar

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona