Expedients relatius a l’ingrés del fons de la Universitat de Barcelona a l’Arxiu Nacional de Catalunya

Contingut restringit per a socis