La gestió de la memòria històrica l’Archivpfleger i l’Ortsheimatpfleger

25 octubre, 2019 - Clàudia Kirchner Vives, coordinadora i arxivera del Verein für Kommunale Archivpflege im Landkreis Regensburg

A Baviera, la cura del patrimoni material i immaterial dels municipis va lligada al Archivpfleger i Ortsheimatpfleger, els quals intenten aproximar la història i la cultura a la societat

A Baviera i, en bona mesura a Alemanya, la gestió de la memòria històrica local correspon al Archivpfleger i al Ortsheimatpfleger. El Archivpfleger és la persona que té cura dels arxius i la gestió documental, d’altra banda, el Ortsheimatpfleger s’encarrega de l’estudi i la divulgació del patrimoni cultural, arquitectònic, natural i documental del municipi. 

Aquests càrrecs va nèixer als anys 30 del segle XX de la mà de Otto Merk, en què ell va veure la necessitat de crear una figura que s’encarregués de mantenir viva la història i la cultura local que s’estava perdent. Alhora volia fomentar la transmissió del present. 

Actualment, el Archivpfleger i del Ortsheimatpfleger depenen directament dels arxius nacionals de Baviera (Staatliche Archive Bayern) i del departament de cultura de l’Estat de Baviera, en què en cada districte o Landkreis hi tenen un funcionari que coordina els Archivpfleger i del Ortsheimatpfleger municipals. No tots els municipis disposen d’aquests càrrecs i, en d’altres, aquestes dues figures s’han unificat en una sola persona voluntària, que molt sovint corresponen a funcionaris municipals, professors, historiadors o jubilats. Aquests reben formació continuada, tant de l’escola de l’administració com de l’arxiu nacional de Baviera, per dur a terme la tasca. Tot i correspondre’s a càrrecs voluntaris, aquestes persones reben periòdicament una remuneració simbòlica.

Les tasques que desenvolupen els Archivpfleger són principalment les d’un arxiver, és a dir, s’encarreguen de la descripció i inventarització del patrimoni documental del municipi, ja sigui públic o privat. Fan la tria documental de la documentació de l’administració municipal, seguint les directrius de les taules d’avaluació documental de l’arxiu nacional. Alhora tenen cura de les dependències de l’arxiu i faciliten la recerca al públic en general. 

Documentació classificada per un Archivpfleger

D’altra banda, el Ortsheimatpfleger s’encarrega de la història del municipi i la cultura popular. Intervé en aspectes de política municipal de caire arquitectònic i cultural. S’encarrega de recopil·lar el patrimoni documental, topogràfic, dialectal i audiovisual i, conseqüentment, mantenir viva la memòria històrica. 

Recull de documentació i fotografíes del Ortsheimatpfleger

Els dos s’encarreguen de l’elaboració del patrimoni material i immaterial de la localitat. De cooperar amb l’administració de cultura, gestionar col·leccions privades i de les entitats, així com col·laborar amb els museus que puguin existir al municipi o a la regió. Tant el Archivpfleger com el Ortsheimatpfleger volen aproximar la història i la cultura local a la societat. El principal objectiu és el de la divulgació de la memòria històrica i cultural local a la societat organitzant exposicions, rutes literàries, històriques o arquitectòniques, impartint tallers a les escoles o per a adults. D’altra banda, s’encarreguen de promoure la cultura immaterial com la música, els balls o les representacions teatrals. El que es busca en bona mesura és implicar a la població en la memòria de la localitat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *