la DaDa

El diari digital de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya

la DaDa ha nascut de l’evolució necessària del Butlletí de l’AAC-GD i vol ser un espai de reflexió i comunicació per a professionals, així com el canal per fer arribar l’arxivística al gran públic. Llegiu, gaudiu-ne i feu-vos-la vostra.

Imatge editorial Arxivers La Dada

Darrers articles

Manual d’estil la DaDa

Articles a ladada@arxivers.com

Consell de redacció

  • Directora: Laura Tienda Martínez (Tècnica de l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre)

  • Sergio Nanín Martínez (Becari a l'Arxiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona)

  • Andrea Regadera López (Tècnica de la Unitat de Gestió Documental del Govern d'Andorra)

  • Oriol Escuté i Zamora (Auxiliar a l'Arxiu Central Administratiu. Ajuntament de Barcelona)