la DaDa

El diari digital de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya

la DaDa ha nascut de l’evolució necessària del Butlletí de l’AAC-GD i vol ser un espai de reflexió i comunicació per a professionals, així com el canal per fer arribar l’arxivística al gran públic. Llegiu, gaudiu-ne i feu-vos-la vostre.

Imatge editorial Arxivers La Dada

Darrers articles

És la Jornada d’Estudi i Debat que volem?

Parlar sobre el model d’arxius que el país necessita? Una mica massa eteri, no? Val la pena inscriure’s, sol·licitar a la feina la formació (això els més afortunats, és clar) o demanar un dia de lliure disposició per, simplement, fer volar coloms?

Vicenç Ruíz Gómez (Vocal de Recerca AAC-GD)

El fons Boix (fotògrafs) consultable a arxius en línia

Des d’aquest mes d’abril la totalitat del fons Boix (fotògrafs) és accessible al portal arxius en línia. Continuen també els actes de difusió del subfons atribuït a Francesc Boix corresponent a les fotografies de la Guerra Civil.

Fotoconnexio (Associació amb la finalitat d'investigar i difondre la fotografia i l'audiovisual)

Manual d’estil la DaDa

Articles a ladada@arxivers.com

Consell de redacció

  • Directora: Laura Tienda Martínez (Tècnica de l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre)

  • Sergio Nanín Martínez (Becari a l'Arxiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona)

  • Jordi Algué Sala (Becari a l' Arxiu Nacional de Catalunya)

  • Valeri Pastrana Roman (Autònom)

  • Oriol Escuté i Zamora (Auxiliar a l'Arxiu Central Administratiu. Ajuntament de Barcelona)

  • Adrià Plaza Caballero (Tècnic a l'Arxiu Consell Comarcal del Gironès)

  • David Garcia Salazar (Arxiver a l'Arxiu Municipal de Viladecans)

  • Andrea Regadera López (Tècnica de la Unitat de Gestió Documental del Govern d'Andorra)