Categoria: Tecnologia

28 novembre, 2023

L’arxiu electrònic de dades electròniques com a nou servei de confiança harmonitzat per a la Unió Europea

En aquest article presentem la novetat del servei de confiança d’arxiu electrònic de dades electròniques previst a la proposta de Reglament eIDAS 2, que reforma i amplia la vigent normativa de serveis de confiança, i que suposa una millora substancial en el règim jurídic de les garanties tecnològiques a aplicar en la conservació de documents d’arxiu electrònics.

Ignacio Alamillo, Doctor en Dret, Advocat, CISA, CISM, CDPSE, COBIT5-f, ITIL v3-f

31 octubre, 2018

Blockchain i els nous reptes

La intenció d’aquest article és clarificar i abordar les principals idees que ens han de permetre entendre la tecnologia Blockchain, el que podríem anomenar un primer escalfament.

Christian Moreno Rueda (Tècnic de Gestió Documental i Arxiu del Consell Comarcal del Vallès Occidental)