L’arxiver-tutor, transferint coneixement

6 juny, 2018 - Francesc Giménez Martín, Vocal de Formació de l’AAC-GD

La comunitat arxivera és molt activa en els processos d’ensenyament-aprenentatge, però fins ara no s’havia regulat aquesta figura de tutor/a, d’aquí la proposta que us presentem des de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya.

El procés d’ensenyament-aprenentatge no s’atura quan acabem els nostres estudis acadèmics, al contrari, segons l’andragogia -que es centra en la manera que té l’adult a l’hora d’aprendre i com s’hauria d’aplicar en aquest procés-, es pot afirmar que l’aprenentatge experiencial és un dels principis bàsics de la formació en persones adultes (Knowles 1973). És a dir, en el món adult, l’experiència juga un rol essencial en el procés d’ensenyament-aprenentatge. S’ha d’emfatitzar, per tant, el procés en la pròpia experimentació. D’aquesta manera, l’adult pot posar en joc la seva experiència per avançar en aquest procés. En l’andragogia, s’assumeix que els adults aprenen i estan especialment preparats per aprendre les coses que necessiten saber per afrontar problemes de la seva vida real. Per tant, serà molt més eficaç aquell aprenentatge, coneixement, habilitat, valors i actituds que l’adult aprengui en el context d’aplicació de la seva pròpia feina (Knowles 1980).

Autor: Stefan Schweihofer. https://pixabay.com/es/regreso-a-la-escuela-abc-formaci%C3%B3n-2629361/

 

L’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents, en consideració a la base de l’andragogia aquí explicada, ha promogut la creació de la figura de la persona-tutora que pugui fer aquest acompanyament a l’entrada en el món laboral d’aquells arxivers novells. Aquesta, en base a l’experiència pròpia i en relació a l’experiència de la persona tutoritzada, ha d’acompanyar en el procés d’ensenyament-aprenentatge en aquell sentit més pràctic que l’andragogia ens argumenta. Per aquest motiu, s’ha creat l’Arxiver-tutor, projecte que dóna compliment a més a l’estímul a la formació que hem volgut impulsar. Per a la regulació d’aquesta figura, a més, s’ha confeccionat el document: “Bases per la confecció i funcionament de la figura de l’arxiver-tutor de l’Associació d’Arxivers de Catalunya-Gestors de documents”. Es pretén així afavorir el desenvolupament de les competències bàsiques de la professió adquirides en la formació superior universitària. En termes generals, cal destacar que s’entén per arxiver-tutor, aquell professional de l’àmbit de l’arxivística i la gestió documental que arran del coneixement adquirit per mitjà de la pràctica professional, posa a disposició aquest coneixement per aquelles persones que s’endinsen en la seva primera experiència professional.

La col·laboració entre arxiver-tutor i persona tutoritzada es materialitza per mitjà d’un assessorament tècnic i gratuït a distància, i té una durada de 12 mesos.  Aquest projecte és un projecte pels socis de l’Associació, per tant, ambdues parts han de ser sòcies. L’Associació, per la seva banda, realitza la part de supervisió, tant per la inscripció i contacte d’ambdues parts com pel control de la seva finalització.

Esperem que aquesta experiència sigui profitosa per totes les parts i encoratgem als associats i associades a participar-hi activament.

Per inscriure-us als formularis, accediu a aquests enllaços:

Per qualsevol dubte o suggeriment, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a: formacio@arxivers.com

 

Bibliografia

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *