ArxiRuta: Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà

28 febrer, 2022 - Montse Gomà Cortès (directora de l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà) i Sergi Borrallo Llauradó (consell de redacció de la Dada i tresorer de l’AAC)

Avui visitem un arxiu comarcal situat en un magnífic edifici històric que contempla a l’horitzó un canvi de seu

Presentació

L’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà (ACCB) es troba ubicat al raval de Santa Anna 12-14, de Montblanc. La seva directora és Montse Gomà Cortès, la titularitat correspon a la Generalitat de Catalunya i la gestió al Departament de Cultura, al Consell Comarcal de la Conca de Barberà i a l’Ajuntament de Montblanc.

Exterior de l’edifici que alberga l’ACCB

Història

Es va crear el 30 de juliol de 1982 amb la signatura d’un conveni entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Montblanc i fou inaugurat el dia 8 de setembre de 1982. El 1990, la seva gestió va ser traspassada al Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

L’ACCB forma part de la Xarxa d’Arxius Comarcals (XAC) que és la Xarxa del Departament de Cultura, en totes les comarques, que treballa de forma coordinada per garantir el compliment de la Llei 10/2001, d’arxius i gestió de documents i aplicar els principis de provinença i territorialitat en matèria d’arxius i gestió documental.

Fons documentals

L’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà custodia 181 fons documentals. Destaquen els fons de 16 dels 22 ajuntaments de la comarca, el del Consell Comarcal, les notaries de l’antic districte notarial de Montblanc, els de les cambres agràries, així com els arxius de diverses associacions i entitats de la comarca, entre els quals destaquen els d’algunes cooperatives agrícoles, així com de particulars.

El document més antic és un pergamí de 1.173 de Savallà del Comtat (Guillem de Santa Fe dóna a Sant Pere de Savallà, per la seva ànima i les dels seus pares, el delme de tot el domini que té a Savallà).

Conjunt de documents històrics que formen el tresor documental de l’ACCB

Personal

Els recursos humans de l’Arxiu són 5, una tècnica superior que n’ocupa la direcció, una tècnic mig, una administrativa i dues auxiliars administratives. Per bé que tot el personal executa tasques tècniques d’organització, classificació i catalogació.

Edifici

L’Arxiu es troba ubicat a l’Antic Hospital de Santa Magdalena, un edifici gòtic construït als segles XV i XVI. És una obra inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Cal destacar la seva bellesa arquitectònica, però alhora també la poca funcionalitat com a arxiu.

S’estructura al voltant d’un claustre central. A la part baixa hi ha una cisterna i el paviment original, i al voltant s’hi ubiquen 3 dipòsits documentals. A la primera planta hi ha la sala de consulta, l’àrea de treball, el despatx de direcció i dos dipòsits documentals. Finalment, a la tercera planta hi ha el 6è dipòsit documental. La capella annexa és un espai polivalent on s’hi realitzen exposicions, conferències i tota mena d’activitats de divulgació.

Tanmateix, s’està treballant per millorar la capacitat i funcionalitat de l’arxiu amb un nou emplaçament. Cal tenir en compte que les riades del 2019 van estar a punt de ser catastròfiques en alguns dipòsits, aspecte que va fer reconsiderar la localització actual de l’arxiu.

L’Arxiu disposa de 6 dipòsits documentals i una biblioteca auxiliar amb capacitat per 2.498 m/l. No comptem amb aparells de climatització, però en tots els dipòsits hi ha deshumidificadors, i setmanalment es controla la temperatura i la humitat mitjançant termohigrògrafs.

Entrada a un dels dipòsits de l’Arxiu

Serveis

Els serveis estan enfocats a la ciutadania, arxius públics o privats, entitats i associacions, administracions i centres educatius. Entre els principals trobem: sala de consulta de documents amb 8 punts de lectura, assessorament personalitzat presencial i telemàtic, biblioteca especialitzada en història en general i la Conca de Barberà en particular, hemeroteca amb capçaleres històriques i actuals bàsicament de la Conca de Barberà , servei de reprografia, digitalització de documents i consulta en línia: http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/  , espai per a exposicions dels fons de l’arxiu, Sala polivalent de gran capacitat, a l’antiga capella, servei de préstec i de recerca d’informació amb relació als fons custodiats a l’ACCB, suport tècnic en gestió documental, assessorament i suport al tractament arxivístic de fons públics i privats no custodiats a l’ACCB, intervencions puntuals en fons i dipòsits d’arxiu no custodiats a l’ACCB, tramitació de l’eliminació documental en aplicació de les taules d’avaluació de tots els ajuntaments i del Consell Comarcal, visites guiades a l’arxiu, adaptades a tots els nivells, des d’educació primària fins a ensenyament universitari, tallers de ‘tastets de recerca’ per als cicles superiors d’educació primària i secundària (ESO i BAT), tant amb propostes de recerca pròpies de l’ACCB com a demanda dels centres, assessorament als centres i als grups classe sobre els treballs de recerca de secundària, acompanyament individual a estudiants que realitzen treballs de recerca i de fi de grau i de màster, exposicions temporals a l’arxiu, també a espais externs, exposicions en línia, campanya de recuperació d’imatges i jornades cinematogràfiques de pel·lícules de fons propis, conferències, visites guiades per grups, col·laboracions puntuals amb associacions i institucions culturals.

L’ACCB disposa de web i perfil en diverses xarxes socials: Facebook, Youtube, Instagram.

Diferents tipus de formats que formen el fons fotogràfic

Peculiaritats

Cal posar en relleu la gran implicació i coordinació entre les tres administracions, Departament de Cultura, Consell Comarcal de la Conca de Barberà i Ajuntament de Montblanc, ha facilitat la presència de l’arxiu a tota la comarca, i com a conseqüència una prolífera salvaguarda del patrimoni documental. Ens considerem un centre viu, amb forta presència en molts àmbits de la comarca.

Pel que fa a les peculiaritats, destaca que fou un dels primers Arxius Comarcals que va entrar en funcionament. No ha canviat mai de seu, i com a conseqüència estem sobrepassant la seva capacitat. Pròximament amb la col·laboració del Departament de Cultura i l’Ajuntament de Montblanc, està prevista la construcció de la nova seu que posarà solució als problemes de capacitat i funcionalitat que tenen les actuals instal·lacions i es podrà ingressar nova documentació comarcal. Mentrestant, des de l’ACCB es dona el suport tècnic en gestió documental dels fons ingressats i alhora es fa l’assessorament i suport al tractament arxivístic de fons dels ajuntaments, d’associacions i entitats, que per qüestió d’espai, encara no estan custodiats a l’ACCB.

Claustre central de l’ACCB

Visió Professió

Segons la directora Montse Gomà, cada cop tant l’arxivística com els professionals que ens hi dediquem, som un puntal més de la societat. S’ha deixat de ser un espai que alguns creien reservat a un sector concret de la població. En l’administració, per exemple, hi som presents des del moment que es genera la documentació, fins que ingressa als arxius, i això és molt important per assolir un bon sistema de gestió.

No obstant això, s’ha de continuar fent molta pedagogia dels beneficis que tothom obté en ingressar la documentació als arxius, ja que només es protegeix el patrimoni del mateix donant, sinó també el patrimoni documental col·lectiu. I com he comentat anteriorment, cal un edifici que garanteixi la conservació dels fons de tota la comarca. Hi estem treballant.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *