ArxiRuta: Arxiu Comarcal de la Terra Alta

26 abril, 2021 - Laura Tienda (arxivera de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta) i Sergi Borrallo Llauradó (@LaDada_AAC)

Avui visitem un dels arxius de creació més recent que té per endavant un gran repte de promoció en la divulgació històrica de la comarca

Presentació

L’Arxiu Comarcal de la Terra Alta (ACTA) es troba al carrer Doctor Ferran, 59, de Gandesa. L’arxivera que el dirigeix és Laura Tienda Martínez, la titularitat correspon a la Generalitat de Catalunya i la gestió és conjunta entre la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de la Terra Alta i l’Ajuntament de Gandesa.

Exterior de l’edifici de l’Arxiu Comarcal de la Terra Alta

Història

L’Arxiu Comarcal de la Terra Alta va ser inaugurat el dia 29 de juny de 2013 amb l’objectiu de preservar, conservar, difondre el patrimoni documental de la comarca i donar suport a l’administració pública en gestió documental.

Actualment, l’ACTA està integrat per tres grans grups de documentació:

  • Els fons municipals dels ajuntaments de Gandesa i de La Fatarella, que es conservaven als magatzems d’aquestes institucions.
  • Els fons de departaments de la Generalitat, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el del Departament d’Empresa i Coneixement i el del Departament de Justícia, que amb anterioritat es trobaven a les seves seus.
  • El fons del Districte Notarial de Gandesa, que es conservava a l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre.

Fons documentals

Es conserven un total de 14 fons ingressats. Els més rellevants són els notarials i els de l’administració local. Pel que fa a les possibilitats d’investigació, els notarials permeten fer cerques d’investigació molt variades com de genealogia, de toponímia, etnològiques, entre d’altres.

Els fons dels ajuntaments són molt variats i permeten múltiples línies d’investigació. Tot i que en aquesta comarca no es fàcil trobar documentació anterior al 1938, la Batalla de l’Ebre va suposar la pèrdua massiva de documents.

Els documents més antics que conserven en l’actualitat són els del Fons del Districte Notarial de Gandesa, el protocol notarial més antic és de l’any 1700.

Llibre de protocols notarials de Gandesa

Personal

Els recursos humans de l’Arxiu es redueixen a l’arxivera, tècnica de la Generalitat.

Edifici

L’edifici és de nova creació i va ser construït de forma totalment funcional, creant sales específiques per a totes les tasques que es duen a terme a l’arxiu. Disposa d’una sala de consulta amb capacitat per atendre 12 investigadors i 2 punts de connexió a Internet, una sala polivalent per la realització d’actes i exposicions, una sala de desinfecció de documents, una sala de classificació i un moll de descàrrega.

L’edifici consta de sis dipòsits, tres amb armaris compactes, amb capacitat per 7.000 metres lineals de documentació distribuïts entre dipòsits ordinaris, un dipòsit de suports especials i un dipòsit de gran format. El 2016 es va realitzar una ampliació dels compactes i actualment l’ACTA té instal·lats 2.461 ml de prestatgeria. Totes les sales tenen data loggers per controlar la humitat i la temperatura.

Dipòsits de l’Arxiu Comarcal de la Terra Alta

Serveis

Entre els principals serveis que ofereix l’Arxiu trobem la consulta i assessorament presencial i a distància, tot i que cada cop són més les consultes que arriben a través del correu electrònic. També els usuaris poden consultar directament a Arxius_en_línia, on recentment han incorporat la majoria dels protocols notarials, i a XAC_Premsa, d’hemeroteca, on podeu trobar la publicació El Llamp, un referent a la comarca. També fa poc que s’ha vist incrementada notablement la biblioteca auxiliar, gràcies a una donació d’un particular, que poden consultar els usuaris.

Com tots els arxius de la XAC també ofereix serveis de reprografia i suport a l’administració local en temes de gestió documental, així com la possibilitat de realitzar actes de difusió cultural com: exposicions, presentacions de llibres, cicles de conferències i visites guiades.

L’ACTA està present a internet amb la seva pàgina web i des de fa relativament poc també a Facebook i Twitter amb l’usuari @acterraalta

Gestió documental

La Comarca de la Terra Alta està composta per dotze municipis de menys de 4.000 habitants i els ajuntaments estan fent un esforç enorme per implantar el sistema de gestió de la documentació electrònica i posar al dia els seus portals de transparència. Des de l’ACTA intentem donar assessorament i ajudar-los en tot el que podem.

En aquest moment el projecte més important que duu a terme l’arxiu és  l’ingrés dels fons municipals de la comarca, per a poder facilitar la seva conservació i consulta. 

Peculiaritats

La peculiaritat principal d’aquest arxiu és definida per l’entorn, és una comarca petita i poc poblada, que a més per tractar-se d’un lloc estratègic ha rebut l’embat constant de conflictes bèl·lics, el més destacat la Batalla de l’Ebre. Malauradament, aquests fets han comportat que s’hagi conservat molt poca documentació històrica.

Entrada de l’Arxiu Comarcal de la Terra Alta

Visió Professió

Segons l’arxivera Laura Tienda, a la nostra professió realitzem multitud de tasques d’allò més variades, tant de gestió de les institucions, com de tractament dels fons, d’assessorament a usuaris i administracions, de difusió, màrqueting  i un llarg etcètera. 

La diversitat de funcions i el fet d’estar oberts al públic ens comporta que cada dia sigui diferent, on tot i la planificació, hem de deixar prou espai a la improvisació i resolució de situacions sobrevingudes. També ens requereix formar-nos contínuament, ja que els canvis i la necessitat de nous coneixements són imprescindibles per fer bé la feina. Estem en un moment en el qual l’accés a la documentació i la transparència ens imposa qualitat en el servei i immediatesa. Jo resumiria la meva visió sobre la situació actual de l’arxivística en tres paraules: perseverar, perseverar i perseverar.

Creu, que si volem tenir arxius que puguin donar un bon servei a la ciutadania, i està segures de què sí que ho volem, cal dotar-los dels recursos necessaris, tant per continuar ingressant nous fons, com per descriure’ls, per fer-los accessibles, per fer difusió, i tota la resta de serveis que realitzem. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *