ArxiRuta: Arxiu Comarcal del Baix Penedès

29 juliol, 2019 - Sergi Borrallo Llauradó (Responsable de l’Arxiu General de la Diputació de Tarragona)

Avui visitem el centre que custodia els documents del Vendrell i la comarca del Baix Penedès.

Presentació

L’Arxiu Comarcal del Baix Penedès (ACBP) es troba ubicat al municipi del Vendrell, forma part de la Xarxa d’Arxius Comarcals de  Generalitat de Catalunya i és gestionat pel Consell Comarcal. La seva directora és Nativitat Castejón Domènech.

Foto: Façana de l’ACBP, Linus Urpí, 2015.

Història

L’ACBP fou creat arran del conveni entre el Departament de Cultura de la Generalitat i l’Ajuntament del Vendrell, el 26 d’abril de 1983. A tal fi es va construir un edifici de nova planta en el solar del pavelló mossèn Ramon Companys de l’antic Hospital de Sant Salvador del Vendrell. Fou inaugurat el 20 d’abril de 1995.

Anteriorment a l’obertura de l’arxiu, la documentació municipal es trobava dispersa en diverses dependències municipals. Cal destacar que l’Ajuntament del Vendrell custodiava la documentació notarial del segle XIX.

La missió de l’ACBP és conservar i donar a conèixer el patrimoni documental del Baix Penedès, a més de preservar la documentació de l’Administració de la Generalitat, de l’Administració local i judicial, la documentació notarial i tota aquella que provingui de fons documentals privats amb rellevància especial. 

Fons documentals

L’Arxiu custodia 139 fons. Destaquen, per la seva importància, els fons municipals de la majoria de pobles de la comarca i  el fons notarial del districte del Vendrell. Com a fons més singulars ressalten el de la Duana Marítima del Vendrell, els fons patrimonials de les famílies Carbonell, Marrugat de l’Arboç, Solà i Folch-Guimerà, els fons personals del poeta Joan Ramon i Soler i els dels germans Ramon i Vidales, el músic Benvingut Socias Mercadé, els fons de l’empresa Industrias Miret, SA, de la Cooperativa Agrícola del Vendrell i l’Alcoholera Rovira, l’Associació Sotavent, el fons de la Biblioteca Popular del Vendrell i els fons dels fotògrafs Feliu Olivé Nin, Antoni Ollé Pinell, Jaume Domingo Mulet, Antoni Capella i Julià Suau Figueras. També compta amb una biblioteca auxiliar de temàtica històrica.

Aquests fons ofereixen una gran diversitat de continguts que permeten realitzar treballs d’investigació.

El document més antic de l’ACBP és un trasllat del testament de Guillem Eimeric i la seva dona Guillemona de la vila de l’Arboç, de 15 de juny de 1285 que pertany a la col·lecció de pergamins de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. Cal destacar també el fons patrimonial de Can Solà integrat per una col·lecció de pergamins (1377/1662). L’Arxiu custodia quatre capbreus: el de Calafell (1565), dos de Bonastre (1562 i 1694) i un del Vendrell (1693-1694).

Foto: Capbreu de Bonastre, any 1694

Personal

La plantilla de l’Arxiu la formen 4 treballadors. La directora, arxivera del cos d’arxivers de la Generalitat de Catalunya, un tècnic d’arxiu, personal del Consell Comarcal del Baix Penedès, i dues auxiliars administratives de l’Ajuntament del Vendrell. 

Edifici

L’Arxiu es troba ubicat en un edifici és de nova planta. Disposa de dos dipòsits amb capacitat per 28.351 ml.

Serveis

Ofereix els serveis bàsics adreçats al públic en general. Pel que fa a la consulta, els inventaris de la documentació custodiada es poden visualitzar en línia a través dels portals del Departament de Cultura, Arxius en líniai les publicacions al XAC premsa. També es pot sol·licitar el servei de reproducció digital.

L’Arxiu té presència al Facebook amb el nom Arxiu Comarcal del Baix Penedès. Per a més informació podeu consultar la pàgina web del centre http://cultura.gencat.cat/arxius/acbp.

Entre els seus projectes, cal remarcar la digitalització dels fons municipals i dels fons hemerogràfics.

Foto: Carta d’Àngel Guimerà a Joan Ramon i Soler. Barcelona, 1 de juliol de 1881.

Peculiaritats

El que diferencia l’ACBP de la resta d’arxius catalans és que forma part de la Xarxa d’Arxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya i custodia una gran diversitat de fons: Generalitat de Catalunya, Administració local, Perifèrica de l’Estat, Notarials, Judicials, Institucions, Associacions i Fundacions, Comercials i d’Empreses, Patrimonials, Personals i Col·leccions.

Visió Professió

Preguntem a la directora com veu la situació actual de l’arxivística pel que fa a la professió i als centres i ens respon que hi ha una gran necessitat d’inversió en infraestructures i en mitjans tècnics i humans per assumir les noves tecnologies.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *