ArxiRuta: Arxiu històric Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (ARACAB)

8 febrer, 2024 - Vicenç Navarro, acadèmic de l'ARACAB i Anna Esteve Florensa, Consell de redacció de la Dada

L’Arxiruta va néixer com una secció on poder conèixer diferents arxius de les nostres terres. Avui, us en presentem un de titularitat privada que, creiem, no us deixarà indiferents. Parlem de l’Arxiu Històric de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (ARACAB).

Façana de l’Arxiu històric de la Reial Acadènvia de Ciències i Arts de Barcelona

Presentació

L’Arxiu històric Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (ARACAB) es troba a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts, a la Rambla dels Estudis, 115, 08002 de Barcelona. La titularitat i gestió és privada.

La direcció és ocupada per un acadèmic/a bibliotecari/a. Actualment ocupa el càrrec l’acadèmic Vicenç Navarro. 

Història

L’Arxiu històric de la Institució, el qual conté els llibres d’actes, la documentació administrativa a partir de la fundació de la Conferència Fisicomatemàtica Experimental, els originals manuscrits de les comunicacions científiques dels segles XVIII i XIX presentades a la Corporació pels seus membres numeraris, projectes, correspondència, plànols i d’altres documents. No hi data clara de creació. La documentació sempre s’ha guardat en la mateixa institució. 

Instrument de descripció:

  • Inventari – Catàleg del fons històric de la RACAB (1764 – 2009)
  • Inventari – Fons Eduard Fontserè i Riba
  • Inventari – Fons Llorenç Presas i Puig (en procés d’elaboració)

Fons documentals

Actualment, el fons està format per .383 capses d’arxiu. Els fons que podem destacar són els següents: els fons de Memòries científiques manuscrites (RACAB). Aquest està format per les memòries i treballs manuscrits corresponents a l’activitat acadèmica i científica de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts (RACAB) des de la seva fundació el 1764 fins a inicis del s. XX. 

Els objectius fonamentals d’aquesta institució són l’estudi per al progrés de les ciències amb les seves aplicacions i les arts industrials. Les primeres activitats de l’Acadèmia consistiren a organitzar reunions dels socis en les quals es feien cursos i experiments de física (bàsicament, segons el mètode de Muschembroek). Tot i que des de l’any 1768 ja funcionaren algunes direccions, és amb els estatuts de 1770 quan s’organitza en nou Direccions, segons les especialitats científiques, i comencen a treballar en les Juntes per torn. Aquestes primeres nou Direccions, que es mantingueren fins al 1916, eren:

1.- Àlgebra i Geometria; 

2.- Estàtica, hidrostàtica i meteorologia;

3.- Electricitat, magnetisme i altres atraccions;

4.- Òptica i les seves parts; 

5.- Pneumàtica i acústica; 

6.- Història natural; 

7.-Botànica; 

8.- Química i

9.- Agricultura. 

La RACAB ha anat celebrant periòdicament sessions públiques i privades en les quals es presenten i discuteixen treballs relatius a les diferents disciplines que constitueixen els camps de la seva activitat. Es poden consultar en línia a la següent adreça web: https://mdc.csuc.cat/digital/collection/mcmRACAB

La possibilitat d’investigació que hi ha en aquest arxiu és realitzar recerca sobre història de la Ciència. Els documents més antics que conservem són els Estatuts de la Conferència Fisicomatemàtica Experimental, datats el 18 de gener de l’any 1764.  

Personal

A l’arxiu hi treballen 2 persones, i són personal tècnic.

Edifici

L’edifici de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona està situat a La Rambla de Barcelona i està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional. L’arxiu comparteix dipòsits amb el fons de la biblioteca i, actualment, l’Arxiu Històric, ocupa uns 45 metres lineals, més l’apartat de plànols.

L’arxiu comparteix dipòsits amb els fons de la biblioteca. I l’Arxiu Històric ocupa uns 45 metres lineals, més l’apartat de plànols.

Serveis

Els serveis que oferim són la consulta en sala i la reproducció, mitjançant suport digital. A la vegada, es pot consultar l’arxiu digital: https://mdc.csuc.cat/digital/collection/mcmRACAB

Els serveis van dirigits tant als usuaris interns (als Acadèmics i altres departaments de la mateixa Acadèmia), així com a aquells usuaris externs interessats en els nostres fons. 

L’únic servei que té cost és el servei de reproducció. 

L’arxiu té pàgina web, ens podeu trobar a: https://www.racab.cat/biblio/arxiu

Sala de consulta

 Gestió documental/projectes

El grau d’implantació de l’Administració Electrònica a l’organització, és baix- mig. Com a projectes de gestió documental, col·laborem amb el projecte Memòria Digital de Catalunya.

Dipòsits

Peculiaritats

L’Arxiu comparteix espais i gestió amb la Biblioteca de la Institució:

L’Arxiu i la Biblioteca de l’Acadèmia comprenen un fons documental de quasi tres segles, d’un gran valor històric. La Biblioteca, amb més de cent mil volums, és una de les més importants de l’Estat en fons de la segona meitat del segle xviii. L’accés està particularment previst per a estudiosos de la història de la ciència i la tècnica. El seu catàleg està informatitzat i està integrat al catàleg col·lectiu del CBUC.

L’Arxiu històric de la Institució conté els llibres d’actes, la documentació administrativa a partir de la fundació de la Conferència Fisico-Matemàtica Experimental, els originals manuscrits de les comunicacions científiques dels segles XVIII i XIX presentades a la Corporació pels seus membres numeraris, projectes, correspondència, plànols i d’altres documents.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *