ArxiRuta: Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries

15 febrer, 2021 - Marisa Roig Simón (directora de l'Arxiu Municipal de Castelló d'Empúries) i Sergi Borrallo Llauradó (@laDaDa_AAC)

Avui visitem un arxiu amb un ampli patrimoni documental però amb poca participació en la gestió documental contemporània

Presentació

L’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries (AMCE) es troba a la plaça del Joc de la Pilota, 1, la titularitat i gestió corresponen al propi Ajuntament de Castelló d’Empúries i la seva directora és Marisa Roig Simon.

Convent de Sant Domènec -actual seu de l’ajuntament- on es troba ubicat l’Arxiu. Autora: Marisa Roig

Història

El servei d’arxiu municipal va entrar en funcionament el gener de 1987 en unes dependències del convent de Sant Domènec, acabat de rehabilitar per acollir la seu de l’ajuntament. Aleshores es contractà personal  per dur a terme el trasllat i l’organització de la documentació municipal. Pocs mesos després, l’abril d’aquell mateix any, es recuperaren tot un seguit de fons històrics: el de la mateixa administració (segles XVI-XX), el de les corts de diverses batllies del comtat d’Empúries (segles XVI- XIX), el de la Subdelegació del Tribunal de Marina (segles XVIII-XIX) i un petit conjunt de documents notarials, documentació que des de la postguerra havia quedat dipositada en unes golfes de la basílica de Santa Maria. El 1988 també es recuperà el fons del jutjat de pau i del registre civil. Amb el temps, s’han incorporat nous fons, alguns cedits per entitats locals com la Cambra agrària, i d’altres procedents de col·leccions particulars i  patrimonials.

Darrerament l’arxiu municipal ha ingressat un llibre-inventari dels documents que es custodiaven a la Casa del Consell de la universitat, situada a la plaça dels Homes, datat el 1765. Es tracta d’un llibre elaborat pel secretari de la institució, Domingo Anglada, que referma l’extraordinari patrimoni documental castelloní i ens permet fer balanç de les pèrdues que s’han produït  al llarg de la història.

En els anys de la Guerra Civil espanyola (1936-1939) el govern municipal ordenà la centralització dels arxius parroquial i municipal a l’Ajuntament. Després del conflicte bèl·lic es va encarregar el trasllat de gran part de la documentació municipal i parroquial, que es trobava al consistori, a una de les estances de l’església, primer en un espai de l’altar dels Dolors i posteriorment a les golfes, damunt de la sagristia. Allà el conjunt documental es va barrejar amb els documents de l’antiga cort comtal (segles XVII-XIX).

Des del 2015 i gràcies a un conveni signat amb la Subdirecció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, l’arxiu municipal utilitza el  programari GIAC (Gestor Integral d’Arxius Comarcals) on es difonen els fons a través del cercador arxius en línia .

Fons documentals

Actualment es custodien 76 fons de diverses tipologies, consultables a: https://www.castello.cat/serveis/arxiumunicipal/que-hi-trobem-a-larxiu/3-2-el-quadre-de-fons/

Entre els quals, en destaquem els documents gestats per l’escrivania dels comtes d’Empúries. El fons, en suport digital, és propietat de la Fundacion Casa Ducal de Medinaceli,  i està disponible per a la seva consulta a les dependències de l’arxiu municipal, essent un dels més consultats.

També  destaquen els diferents fons musicals. Castelló d’Empúries té una gran tradició musical, des de la capella de música de la parròquia de Santa Maria fins a l’escola municipal de música, d’on han sorgit un bon nombre de músics, mestres i compositors. Conserven documentació de Pau Guanter Casadevall, conegut popularment com “el rossinyol” i que dona nom a la cobla de Castelló d’Empúries; també del mestre i compositor Josep Blanch Reynalt, dels germans Riera Bolasell, que a banda de ser músics de cobla també regentaven una fàbrica de canyes per a instruments de vent que servien arreu de l’estat; i el fons dels germans Palau Massot, que van aplegar documentació d’altres compositors locals.

Destaquen dos fons personals, el d’Esteve Ripoll, polític, director de teatre i col·leccionista, que conserva molta documentació gràfica sobre la història recent de la vila; i el de Miquel Arpa, promotor de la urbanització Empuriabrava, que recull milers de fotografies sobre els inicis del turisme a Castelló i de la construcció d’Empuriabrava, a la dècada dels seixanta del segle XX.

Els documents més antics corresponen al fons del comtat d’Empúries (segles X-XVIII) que consta de 10.058 unitats documentals, majoritàriament d’època medieval, moltes de les quals inèdites. Castelló, en el segle XI, esdevingué capital del comtat d’Empúries. Per aquest motiu, l’àmbit territorial de la documentació abraça gran part de l’Alt i el Baix Empordà, part del Rosselló,  també hi ha referències a Mallorca, Sicília, entre molts altres. Castelló es convertí en el centre polític, administratiu i judicial de tot el territori comtal, els comtes hi exercien la jurisdicció, nomenaven cavallers, batien moneda, fundaven monestirs i concedien privilegis. A banda d’això, el fons permet fer estudis sobre les genealogies comtals i els seus vincles matrimonials, l’explotació dels recursos naturals, l’administració i recaptació de rendes, la impartició de justícia a través de dos organismes, la Cort de l’Audiència del comtat i la Cort ordinària de veguer i del batlle.

Altres fons destacats són el de les Corts de les batllies de Castelló i Siurana d’Empordà (segles XVI-XIX) que contenen documentació judicial  i que aviat es podran visualitzar a arxius en línia.

Un altre document a remarcar és el llibre de la rubrica dels privilegis dels comtes d’Empúries als habitants de Castelló i del comtat del segle XIII, elaborat íntegrament en suport pergamí.  I els llibres del consell Municipal (1535-1799).

Llibre de la rubrica dels privilegis dels comtes d’Empúries (s. XIII) Autor: Andres Bülhmann

Personal

A l’arxiu hi treballen dues persones de manera fixa i a jornada completa. L’Arxivera municipal, Marisa Roig, i una auxiliar que desenvolupa funcions tècniques, Meritxell Fernández. Eventualment compten amb estudiants en pràctiques d’un cicle formatiu d’administració i finances que s’imparteix a l’INS Cap Norfeu de Roses, esporàdicament amb alumnes d’últim curs del grau d’història de la UdG.  Darrerament s’han signat contractes de servei amb tres medievalistes, de manera successiva, per elaborar tasques de catalogació del fons del comtat d’Empúries.

Edifici

Actualment, l’arxiu municipal es troba a la planta baixa de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, antic convent dels dominics, edifici rehabilitat  com a ajuntament el 1987, per tant és un edifici històric que ha tingut diversos usos. L’espai que avui ocupa l’arxiu havia estat l’escola municipal de música i durant la dictadura, l’escola nacional. L’arxiu doncs s’ha hagut d’adaptar a l’edifici.

Compten amb un despatx i tres dipòsits, dos d’ells equipats amb prestatgeria mòbil i un amb prestatgeria fixa que fa funcions de sala de consulta. Els dipòsits tenen una superfície de 41,65 m2, de 54,40 mi de 54 mi una capacitat de 171,12 ml, 587,50 ml i 607,06 ml, respectivament. Disposen de sistema de climatització que permet controlar la temperatura i deshumidificadors. Diàriament es registren els valors de la humitat i la temperatura.

Dipòsit semisoterrani, inaugurat el 2017. Autora: Meritxell Fernández

Serveis

Els principals serveis que ofereix l’AMCE són: protecció del patrimoni documental municipal, orientació a investigadors i alumnes de batxillerat, consulta de documentació, difusió del patrimoni mitjançant exposicions, publicacions i conferències, hemeroteca i biblioteca auxiliars. En l’àmbit intern:  classificació, descripció, préstec i avaluació de la documentació. Finalment, també coordinen la celebració de la Jornada Europea de la Cultura Jueva.

L’Arxiu disposa d’un apartat dins la web municipal: https://www.castello.cat/arxiumunicipal/

I pàgina de Facebook: https://www.facebook.com/ArxiuMunicipalCastelloEmpuries

Visita d’alumnes a l’Arxiu. Autora: Meritxell Fernández

Gestió documental

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries té implementada l’administració electrònica. El 13 de febrer de 2017, previ informe de l’arxiu municipal, la junta de govern local s’adherí al model de quadre de classificació de la documentació municipal proposat per la Generalitat de Catalunya amb la finalitat d’implantar-lo, i avançar cap a un sistema de gestió de documents electrònics, que actualment encara està en fase de desenvolupament.

Peculiaritats

L’Arxiu municipal conserva molta documentació d’època medieval i moderna de diferents indrets, en especial d’aquells termes municipals, castells i batllies que havien format part del comtat d’Empúries.

Visió Professió

Segons el personal de l’Arxiu, la professió avança i esdevé més complexa per ser cada cop més multidisciplinari. Consideren que cal donar més visibilitat als arxius i a la tasca que estem desenvolupant els arxivers, en general.

En funció de la tipologia de l’arxiu, en lloc d’un arxiver humanista calen equips formats per professionals de diferents àmbits que es complementin. Els arxius municipals més modestos no es poden adaptar a aquests canvis i necessitem lleis i eines que els ajudin i que obliguin els titulars a complir uns supòsits mínims pel que fa a instal·lacions, de mitjans tècnics, i de recursos humans quant a nombre i categoria laboral. També un millor finançament que podria passar per obrir línies de subvencions per restaurar, digitalitzar, però també per millorar la difusió, poder treure publicacions, exposicions, etc. S’haurien de gestar projectes col·laboratius de difusió o de recerca entre arxius de la mateixa tipologia o territori.

També creuen que la Direcció General d’Arxius hauria de millorar el GIAC i oferir-lo a tots els arxius per tal de facilitar la cerca als investigadors i també la gestió de fons als arxiu que no disposen de programari.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *