ArxiRuta: L’Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Tarragona

1 abril, 2019 - Sergi Borrallo Llauradó (Tècnic de l’Arxiu General de la Diputació de Tarragona)

L’Arxiu del COAC, és un arxiu privat que posa a disposició de la societat els projectes d’arquitectura més rellevants del territori. 

Presentació

Com el seu nom indica, correspon a l’Arxiu Històric de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (AHCOAC-T). A més de la seu tarragonina, el COAC també disposa de centres a Barcelona, Girona, Lleida i Tortosa.

Façana del COAC Tarragona. Foto: Jaume Orpinell. Fons Arxiu COAC Tarragona

Història

Anem a fer dues pinzellades de la seva història. L’any 1931 es creen 6 col·legis d’arquitectes a tot l’Estat, un dels quals el català, a conseqüència de la regularització de la professió feta un any i mig abans. Durant la Guerra Civil espanyola, el COAC passa a assumir un paper rellevant en la defensa dels valors democràtics i de llibertat d’expressió, ja que en les diverses sales es produïen veritables fòrums de debat. La documentació tècnica generada es conservà a les dependències col·legials i també en els estudis d’arquitectes. L’any 1975 es creà l’Arxiu Històric de la Demarcació de Tarragona, que permeté reunir els documents en un mateix espai i gestionar-los de manera homogènia.

Fons documentals

El centre custodia catorze fons documentalsentre els que podem trobar fons d’arquitectes professionals –són els més rellevants–, imatges i projectes de visat. Aquesta tipologia de documents esdevenen imprescindibles per conèixer l’arquitectura de la demarcació de Tarragona del segle XX fins els anys 60. El document més antic és un gravat de 1624.

Personal

Pel que fa al seu personal, l’Arxiu compta amb una tècnica, Neus Reverté Veciana, que és la responsable del centre i n’exerceix la direcció.

Dipòsits 

Es troba ubicat en un edifici històric, construït per Rafael Moneo als inicis dels anys noranta, aprofitant estructures romanes o de l’antiga casa de l’arxidiaca de Sant Llorenç (s. XV). Els fons es troben custodiats en dos dipòsits equipats, amb capacitat per 800 metres lineals de documentació.

Serveis

El principal servei que ofereix és el de facilitar els projectes i documents tècnics als arquitectes col·legiats, motiu de la seva creació. No obstant això, el centre ofereix la consulta i el servei de reprografia a tota la ciutadania. L’únic requisit és ser major d’edat i el cost ve derivat de les reproduccions sol·licitades.

Sala de consulta. Foto: Jaume Orpinell. Fons Arxiu COAC Tarragona

Document: Pla i perfil de l’Església Parroquial de Vilafortuny (1790). Fons Arxiu COAC Tarragona

Projectes

Entre els seus projectesdestaca la digitalització dels fons documentals custodiats per poder-los publicar al web, d’aquesta manera, es facilita l’accés i en permet una millor difusió. Es pot consultar el catàleg a http://arxhis.coac.net/flora/jsp/index_catalan.jsp

Peculiaritats

La peculiaritatd’aquest arxiu recau en que es pot visualitzar el desenvolupament d’un projecte arquitectònic des de l’inici fins al final, ja que es custodien documents de treball a més del projecte final.

Visió de la professió

Finalment, preguntada per la visió de la professió, la Neus ens comenta la sensació que la ciutadania en general dona poca importància al treball realitzat en els arxius. Li preocupa la conservació dels documents digitals i creu que s’hauria de millorar el finançament dels centres, dotar-los de més recursos i personal tècnic amb formació específica d’arxius.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *