Només cal un clic!. L’Arxiu Municipal de Viladecans a l’abast de la ciutadania

5 setembre, 2018 - Xavier Calderé i Bel (Arxiu Municipal de Viladecans)

Les eines FotoStation i FotoWeb permeten a L’Arxiu Municipal de Viladecans la descripció i presentació en web de la seva documentació conservada, així com del seu fons local d’exposicions, biblioteca i hemeroteca

És coneguda la tradició de l’Arxiu Municipal de Viladecans per la difusió del patrimoni documental que conserva: en són un bon exponent el conjunt d’exposicions, publicacions i cicles de conferències que s’han succeït al llarg dels darrers 30 anys. La posada en valor d’aquest patrimoni documental ha estat sempre una de les seves fites més destacades.

 Conscients que calia una política de preservació i difusió adequada, des de l’Arxiu Municipal es va impulsar, ja fa uns anys, una política de digitalització dels fons documentals, gràfics i audiovisuals per tal de preservar els originals i facilitar l’accés als investigadors, usuaris i ciutadania en general.  Darrerament, l’adquisició de l’aplicatiu Fotostation i la plataforma vinculada d’accés públic Fotoweb han permès l’adequada descripció i difusió de la majoria d’aquestes sèries documentals que prèviament havíem digitalitzat.

Panoràmica de Viladecans, a inicis del segle XX. Autoria fotogràfica desconeguda. AMVA. Fons Ajuntament de Viladecans

A hores d’ara, a la url: http://www.viladecans.cat/ca/arxiu-dimatges es poden trobar tot un seguit de recursos digitalitzats procedent de documents originals custodiats per aquest arxiu. Així cal destacar la sèrie completa de 35 plànols cartogràfics i també els 31 padrons municipals que es van confegir a Viladecans des de mitjan del segle XIX. Així mateix, els 28 cadastres i amillaraments pertanyents als segles XVIII i XIX, de la mateixa forma que els 28 llibres d’actes del Ple Municipal, entre els quals esmentem  les dues actes conservades del Consell General de la Universitat de Viladecans (1626 i 1689), així com totes les actes conservades entre 1837 i 1867; un primer avançament de la previsió que es puguin consultar, properament, la resta de llibres d’actes del darrer terç del segle XIX. Finalment, destaquen també els 39 llibres d’Actes de la Comissió Municipal Permanent, des de l’any 1902 al 1932, amb la previsió futura de penjar gradualment la resta de llibres d’aquesta sèrie, fins arribar als conservats de la darreria de la dècada dels anys 1950.

A banda, Fotoweb també presenta una part destacada de les fotografies conservades i organitzades en l’arxiu d’imatges de l’Arxiu Municipal. Primerament, destaquen un tast de les imatges procedents dels 14 fons documentals de procedència no municipal. Al marge, l’eina també presenta 1500 imatges procedent del mateix Fons de l’Ajuntament de Viladecans; és a dir, fotografies que un dia van ser transferits a l’Arxiu pel Gabinet de Premsa.

En un altre apartat, Fotoweb presenta, en format virtual, unes 19 exposicions d’història i patrimoni local, en les quals l’Arxiu Municipal ha estat el responsable de la seva producció o ha col·laborat de forma significativa. Mostres, totes elles que van ser presentades des dels inicis dels anys 1990. La previsió per als mesos següents es sumar una vintena més d’exposicions, preferint, sobretot, les de més recent presentació.

Finalment, no cal oblidar l’apartat que Fotoweb dedica a mostrar les publicacions realitzades de l’Arxiu Municipal, i més recent des del Museu de Viladecans. De la mateixa forma, també les capçaleres locals més destacades procedents del fons d’hemeroteca que conserven. En total, avui es poden consultar 28 publicacions i 375 capçaleres de revistes.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *