Etiqueta: accés

31 octubre, 2018

Blockchain i els nous reptes

La intenció d’aquest article és clarificar i abordar les principals idees que ens han de permetre entendre la tecnologia Blockchain, el que podríem anomenar un primer escalfament.

Christian Moreno Rueda (Tècnic de Gestió Documental i Arxiu del Consell Comarcal del Vallès Occidental)

13 juny, 2018

L’ús didàctic dels fons històrics d’empreses, un exemple concret el Forn del Vidre de Manresa.

L’objectiu d’aquest article és destacar la importància de l’utilització dels fons històrics d’empreses com a recurs didàctic en les matèries de Ciències Socials d’Educació Secundària Obligatòria, amb l’exemple del Forn del Vidre de Manresa.

M. Lluïsa Fernàndez Clarés (Arxivera de l’ Arxiu Comarcal del Bages)

18 abril, 2018

Nou Reglament europeu de protecció de dades (RGPD)

A partir del proper 25 de maig serà d’obligat compliment el Reglament General de Protecció de Dades aprovat per la UE (Reglament 2016/679), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Núria Gómez Alcalà (Becaria d’arxiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona)